Sağlık harcamalarının artması, gelişmekte olan ülkelerde sunulan kaliteli ve ekonomik tedavi seçenekleri, tedavi durumunun kötü psikolojini yıkarak eğlenceli hale gelmesini sağlayan sağlık turizmi, yaşadığı ülke dışında tedavi olmak isteyen bir grubun doğmasını sağlamıştır.

Bugün aklınıza gelebilecek, tedavi edilebilen her hastalık sağlık turizmine girebilmektedir.  Dolayısıyla sağlık turizmi alanındaysanız sağlık ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmelisiniz. Yeni geliştirilen bir ilaç, daha fonksiyonlu ekipmanlar yapacağınız sağlam tanıtımlar ile daha fazla hasta çekmenizi sağlayacaktır. Planlanacak bir sağlık turizmi tanıtım kampanyasının temel amacı, “sağlık personelinin tıbbi tecrübe ve bilimsel yetkinlikleri, hastanelerin teknolojik altyapı ve üstün hizmet düzeyleri” gibi kalite değerlerinin hedef kitlelere değişik iletişim metotları ile duyurulması, sonuç olarak ülke lehine sağlık turizmi hareketliliği yaratılmasına çalışmaktır.

Ülkenizdeki akademisyenlerin ya da gideceğiniz ülkedeki akademisyenlerin h-endeksi puanlarına bakarak o ülkenin bilimsel araştırmalara yakınlığı/uzaklığı konusunda az da olsa bir kanıya varabilirsiniz.

H-endeksi nedir?

Bilim insanlarının performansını izlemek, bilimsel üretkenlik açısından ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilen ölçütlerden biridir. Jorge E Hirsch tarafından 2005 yılında geliştirilen bir ölçüttür. H-endeksi, en az h sayıda atıf alan h sayıda yayını olduğu anlamına gelmektedir. Örnek verecek olursak; h-endeksi 10 olan bir akademisyenin, 10 tane en az 10 atıf alan yayını varken, h-indeksi 5 olan bir başka akademisyenin ise 5’in üzerinde atıf alan en az 5 yayını var anlamına gelmektedir.

Türkiye’deki Bazı H-endeksi Örnekleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. Kemal Nas                                  H-endeksi =  34

Doç. Dr. Asuman Doğan                        H-endeksi =  23

Prof. Dr. Bayram Ünver                           H-endeksi =  18

Prof. Dr. Fitnat Dinçer                             H-endeksi =  15

Prof. Dr. Berna Tander                          H-endeksi =  14

Prof. Dr. Canan Aybay Çulha                H-endeksi =  11

Prof. Dr. Özcan Hız                                  H-endeksi =  11

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle              H-endeksi =  19

Prof. Dr. Lale Altan                              H-endeksi = 19

Prof. Dr. Hatice Gürdal                        H-endeksi = 15

Doç. Dr. Mine Karagülle                      H-endeksi = 11

Prof. Dr. Arif Dönmez                          H-endeksi = 8