Sağlık Turizmi Bireysel Fuar Katılım Desteği

Konu: Devlet Destekleri

Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi

Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı

Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği

Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr

Desteğin Adı: BİREYSEL FUAR KATILIM DESTEĞİ

Desteğin Amacı: İşletmelerin yurtdışında bireysel olarak katılacakları faaliyetlere(fuar, organizasyon vb.) katkı sağlanmasıdır.

Destek Özeti: Ulaşımın, fuara gidiş sürecinde fuarın başlangıç tarihinden en erken 5 (beş) gün önce Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye; fuardan dönüş sürecinde ise fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün sonra fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin olarak yapılması zorunlu yurtiçi ve yurtdışı aktarma ve bağlantılar destek kapsamındadır.

Bu Desteği Kimler Alabilir: Uluslararası sağlık turizm yetki belgesi olan sağlık bakanlığı ruhsatlı kuruluşlar (hastane, klinik poliklinik), uluslararası hasta kabul etme yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar. (Acenteler)

Destek Oranı: Destek oranı %60’ tır.

Destek Üst Limiti:15.000 ABD Doları

Önemli Unsurlar: Katılım gideri kapsamındaki harcamaların ve ulaşım giderlerinin desteklenebilmesi için, söz konusu organizasyona stant ile katılım sağlanması gerekir.

Katılım sağlanacak fuarın desteklenen fuarlar listesinde bulunması gerekir.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 356 95 53 / 0(212) 236 00 24

Bu konuda eğitimimiz için, https://www.igeme.com.tr/saglik-turizm-egitimi/

Bu konudaki kitabımıza ulaşmak için, https://play.google.com/store/books/details/A_dan_Z_ye_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_Turizm_Y%C3%B6neti%C5%9Fimi_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_turizmi?id=IvlJDwAAQBAJ&hl=en_US

#devlet destekleri #teşvik #hibe #tim #ticaret #igeme #sağlık turizmi #health tourism