Dijital Projeksiyon

Şirketlerimizin içinde yaşadığımız dijital çağa ayak uydurma kabiliyeti, işletme başarısının en önemli kriterlerinden biridir. Dijital çağa ayak uyduramamış bir ihracat operasyonunun küresel düzeyde rekabetçi kalabilmesi, karlı ve sürdürülebilir olması mümkün değildir. Dolayısıyla şirketlerimiz ihracat süreçlerini tasarlarken dijital stratejiye bir detay değil, operasyonun ana omurgalarından biri olarak bakmalıdırlar.

Üreticilerimiz dijital stratejilerini belirlerken kapsayıcı bir perspektifle yaklaşmalı ve dijital varlıklarını oluşturabilecekleri her alanı dijital stratejilerine eklemlemelidir. Dijital stratejinin temel ayakları şu şekilde sıralanabilir:

  • Websitesi: İhracat yapmayı hedefleyen şirketlerimizin, hedef pazarın dilinde, kullanımı kolay, potansiyel müşteri ve alıcılar için bütün gerekli bilgileri barındıran bir websitesine sahip olmaları gereklidir. Düzenli içerik sağlayarak websitesi güncel tutulmalı ve internet aramalarında ön plana çıkarılmalıdır.
  • Sosyal Medya: Bütün sosyal medya kanallarının verimli bir şekilde kullanılması yeni bir pazara girerken oldukça önemlidir. Şirketlerimizin sosyal medya kanallarında ürünlerini, sektörlerini sık sık paylaşması ve paylaşımlarını mümkün olduğunca fazla kişiye ulaştırmaları gerekir.
  • B2B – B2C Siteler: İhracat yapan şirketlerimizin B2B/ B2C platformlara kayıt yaptırması, ürün portföyü ve şirketleriyle ilgili bilgileri bu tip platformlardan sergilemesi potansiyel alıcı bulma şanslarını oldukça arttıracaktır.
  • Reklam:  Dijital reklamlar yeni pazarlarda hem son kullanıcı hem de toptan satıcı bulmak için oldukça önemli.dir İyi bir hazırlıkla, hedef kitle en doğru şekilde belirlendikten sonra şirketlerimizin dijital reklam imkanlarından yararlanması, bu reklam kanalını dijital stratejiye eklemlemesi elzemdir.

Şirketlerimiz dijital projeksiyon yaparken bütün bu kanalları göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca hepsiyle ilgili bütçe oluşturması ve hangi vadede ne kadar harcanacağıyla ilgili projeksiyon yapmaları gerekir. Diğer bir deyişle, dijital projeksiyon hem dijital stratejiyi hem de o strateji için gerekli olan bütçeyi içermelidir.

Dijital Projeksiyon

#dijitalprojeksiyon #blog #dijitalreklamcılık #sosyalmedya #websitesiBir yanıt yazın