İhracat yapmak isteyen, ihracata yeni başlamayı planlayan şirketlerin kafasındaki ilk sorulardan biri ihracat yapılacak ilk ülkenin hangisi olduğudur. Hangi ülkelere ihracat yapabilirim? sorusu ihracat danışmanlığı hizmeti almak için İGEME’ye ulaşan şirketlerin en merak ettiği konulardan bir tanesidir.

Ürünlerinizle ilgili özel bir kısıtlama yoksa ve ihracat gerçekleştirmek için gerekli olan belgeleri, izinleri temin ederseniz dünyanın her yerine ihracat gerçekleştirebilirsiniz. Öte yandan potansiyeli daha yüksek olan, daha hızlı ve etkili ihracat gerçekleştirerek sürdürülebilir bir operasyon inşa edebileceğiniz pazarları tespit ederek, ihracat yapmaya bu pazarlardan başlamak kritik önemdedir. Bu sebeple ihracat danışmanlığı hizmetinin ilk aşaması detaylı bir pazar araştırması yaparak ihracata başlanacak hedef pazarların tespit edilmesidir. Pazar araştırması sırasında göz önünde bulundurulan kriterlerin bazıları şu şekilde sıralanabilir:

İşletmenizin Hedefleri ve Özellikleri: İhracat yapmayı planlayan şirketin hangi sektörde faaliyet gösterdiği ve işletmenin ihracatla ilgili hedefleri ihracat pazarının belirlenmesinde önemli etkenlerdir.

Ürünlerin Özellikleri ve Rekabetçiliği: Şirketin hangi ürünleri, hangi süreçlerle ürettiği, ürünlerin kalitesi, maliyeti ve potansiyel ücreti ihracatın hangi ülkeye yapılabileceğini direkt olarak etkiler. Ayrıca ürünün rekabetçiliğinin, hangi hususlarda rakip ürünlerden ayrıştığının, hangi alanlarda güçlü hangilerindeyse zayıf kaldığının tespiti de yine hedef pazarın belirlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Talep ve Talebin Seyri: İhracatı hedeflenen ürünün potansiyel pazarlarda ne kadar talep gördüğü elbette ilk bakılması gereken veriler arasındadır. Talebin hacminin yanında nasıl seyrettiğinin de incelenmesi oldukça önemlidir. Diğer bir deyişle potansiyel pazardaki ürününün talebi artıyor mu, durağan mı yoksa azalıyor mu bakılması gerekmektedir.

Rekabet Ortamı ve Rakiplerin Durumu: İhracat yapmak isteyen şirketlerin potansiyel pazarlardaki rakiplerini iyi tanıması, ihracat operasyonunun başarıya ulaşmasını büyük ölçüde etkilemektedir. İhracat yapmak isteyen firmaların rakiplerinin kim olduğunu, hangi alanlarda güçlü/ zayıf olduğunu tespit etmesi ve hem ihracat stratejisini hem de hedef pazarı buna göre tespit etmesi gerekmektedir.

Dağıtım kanallarının çeşitliliği ve etkinliği: Hedef pazarda ürünlerin hangi aracılar tarafından, ne hacimde satıldığını/ dağıtıldığını bilmek elzemdir. Böylelikle ihracat yapmak isteyen firma potansiyel alıcıları tespit etmek için hangi dağıtım kanallarına yönelmesi gerektiğini tespit edebilir.

Potansiyel alıcıların durumu: Hangi dağıtım kanallarına yönelinmesi gerektiğiyle paralel olarak o dağıtım kanalındaki potansiyel alıcıların durumunun irdelenmesi de gerekmektedir. Pazardaki alıcıların talep iştahı, alıcıların sayısı ve çeşitliliği hedef pazara karar verme gayretindeki ihracatçılar için kritik önemdedir.

İlgili paydaşlar, kurum ve kuruluşlar: Direkt olarak ticaret ortağı olmayan ancak şirketlerin sürdürülebilir ihracat yapabilmek için ihtiyaç duyduğu kurumlar, kuruluşlar, sektörel dernekler, çeşitli uzmanlıklara sahip profesyoneller tespit edilmelidir. İhracatçı firmalar hem hedef pazarlarını belirlerken hem de o pazardaki ihracat stratejisini oluştururken bu tip paydaşların durumunu göz önünde bulundurmalıdır.

Sektöre etki eden hükümet politikaları: Hedef pazardaki hukuki çerçeve, ülkenin ihracatçının sektörüne yaklaşımı ve o sektörle ilgili uyguladığı politikalar ihracat operasyonunun başarıya ulaşmasına direkt etki etmektedir.

Ticaret Anlaşmaları ve Düzenlemeler: İhracat yapılmayı hedeflenen ülkenin özellikle Türkiye’yle olan ticari anlaşmalarının incelenmesi gerekmektedir. Bu anlaşmalar ihracatçının ürününün ne şekilde regülasyonlara tabi olduğundan gümrük vergi oranlarına kadar birçok konuda belirleyici faktörlerdendir.

Lojistik ve Taşıma İmkanları: İhracat sürecinde lojistik ve taşıma maliyetleri önemlidir. Hangi ülkelerle daha uygun lojistik imkanlarının olduğunun değerlendirilmesi gerekir

Dil ve Kültür Farkları: İş yapmayı düşündüğünüz ülkelerdeki dil ve kültür farklarını anlamak, iş ilişkilerinde başarıya ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Ödeme Koşulları ve Finansal Risk: Hedef pazardaki ödeme koşulları, finansal riskler ve ödeme güvencelerinin de değerlendirilmesi kritik önemdedir.

Görüldüğü gibi hangi pazara ihracat yapılacağına karar verilmesi için çok farklı konuları barındıran detaylı bir pazar araştırması yapılması gerekmektedir. İGEME– İhracatı Geliştirme Merkezi olarak ihracat danışmanlığı hizmeti verdiğimiz müşterilerimiz için 20 yıl ve onlarca hedef pazar deneyimimizden yararlanarak bu pazar araştırmasını gerçekleştiriyor ve müşterilerimiz için en doğru ihracat pazarlarını tespit ediyoruz.

#ihracatdanışmanlık #ihracat #igemeihracat #danışmanlıkhizmetleri #ihracatişlemleriBir yanıt yazın