İhracatta İstihbaratın Önemi

Bilgiye hem çok kolay erişilebilen hem de doğru ve gerekli bilgiyi tasnif etmenin kritik öneme sahip olduğu bir çağda yaşıyoruz. Küresel ölçekte rekabetin sürekli arttığı bir ticari atmosferde ihracat gerçekleştirebilmek için de doğru bilgiye ulaşmak olmazsa olmazdır. 

Ticari istihbarat, bir şirketin rekabet avantajını artırmak, stratejik kararlar almak ve iş süreçlerini iyileştirmek amacıyla toplanan, analiz edilen ve kullanılan bilgilerin genel bir kavramını ifade eder. Ticari istihbarat iç pazar için de toplanabilir ancak şirketlerimiz için daha kritik olan ihracat pazarıyla ilgili ticari istihbarat edinebilmektir. 

İhracatta ticari istihbarat büyük bir stratejik rol oynamaktadır. Ticari istihbarat, bir şirketin veya işletmenin uluslararası pazarda rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir. İhracatta ticari istihbarattan aşağıdaki bağlamlarda yararlanılabilir:

• Pazar Analizi: Ticari istihbarat, hedef pazarları analiz etmek için kullanılır. Pazar analizi, bir ürünün veya hizmetin talep edilip edilmeyeceğini, potansiyel müşteri profillerini, rakip firmaların faaliyetlerini ve pazarın genel dinamiklerini anlamak için önemlidir.

• Rekabet Analizi: Ticari istihbarat, rakiplerin faaliyetlerini izlemek ve analiz etmek için kullanılır. Bu, rekabet avantajı elde etmek ve pazardaki diğer oyuncuların stratejilerini anlamak açısından kritiktir.

• Ürün Uygunluğu: İhracat yapılacak ürün veya hizmetin hedef pazarda ne kadar uygun olduğunu değerlendirmek önemlidir. Ticari istihbarat, ürünün pazar taleplerine ne kadar uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.

• Hukuki ve Kültürel Bilgiler: İhracat sürecinde, hedef ülkenin hukuki düzenlemeleri, kültürel normları ve diğer yerel faktörlerin bilinmesi önemlidir. Ticari istihbarat, bu tür konularda sağlam bir temel oluşturabilir.

• Finansal Risk Değerlendirmesi: Ticari istihbarat, potansiyel alıcıların finansal durumlarını değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, ödeme risklerini minimize etmek için önemlidir.

• Dağıtım ve Lojistik Bilgiler: Hedef pazarın lojistik altyapısı, dağıtım kanalları ve tedarik zinciri konularında bilgi sahibi olmak, ihracat sürecini optimize etmek açısından önemlidir.

• Pazarlama Stratejileri: İhracatta başarılı olmak için etkili pazarlama stratejileri belirlemek önemlidir. Ticari istihbarat, hedef pazarlara özgü pazarlama stratejileri geliştirmeye yardımcı olabilir.

Peki şirketlerimiz ticari istihbaratı nereden ve nasıl elde edinebilir? Bilginin bu denli bol olduğu bir dünyada ticari istihbarat çok çeşitli kaynaklardan gelebilir. Şüphesiz ilgili alandaki çeşitli paydaşlarla görüşmeler yapmak firmalarımıza çok değerli ticari istihbaratlar sağlamaktadır. Ancak ihracata yeni başlayan veya yeni bir ihracat pazarına açılmak isteyen şirketler için bu tip birincil kaynaklardan bilgi edinebilmek hem oldukça güç hem de maliyetlidir. Bu nedenle de dijital çağda internet kaynaklarından yararlanarak ticari istihbarat edinmek oldukça önemlidir. İnternet üzerinden ikincil istihbari bilginin edinilebileceği bazı kaynaklar şu şekilde sıralanabilir:

• Kurumsal Websiteleri: Potansiyel alıcıların, rakiplerin, resmî kurumların ve sektörel kuruluşların websiteleri ihracat yapmak isteyen şirketlere önemli bilgiler sunar.

• Pazar Araştırma Raporları: Birçok yerel ve küresel kurum farklı ülkelerin farklı sektörleriyle ilgili periyodik raporlar yayınlamaktadır. İhracat yapmak isteyen şirketler bu tip raporları mutlaka edinmelidir. Euromonitor gibi küresel firmaların yanı sıra ülkemizdeki çeşitli odalar, ihracat birlikleri ve DEİK, TOBB, TİM gibi çatı kuruluşları düzenli olarak sektörel raporlar yayımlamaktadır.

• Müşteri Geri Bildirimleri: Firmalar internet üzerindeki çok çeşitli kaynaklardan sektörlerindeki müşteri geri bildirimlerini edinebilir ve ihracat stratejilerini oluştururken bu geri bildirimleri kullanabilirler.

• Sosyal Medya: Günümüzde belli başlı sosyal medya siteleri milyarlarca kullanıcıya ulaşmıştır. Dolayısıyla da ihracat yapmak isteyen şirketler çok farklı alanlarda sosyal medya üzerinden çok kritik bilgiler edinebilmektedir.

• Ticari İstihbarat Veritabanları: İnternet üzerinden erişilebilir çok farklı veritabanlarından ticari istihbarat sağlanabilir. Küresel ticaretten alıcıların verilerine, gümrük tarifelerinden finansal bilançolara birçok veri bu tip veritabanları aracılığıyla elde edilebilir. Trademap gibi ücretsiz erişilebilir veri setleri olduğu gibi belirli meblağlarla erişilebilir veritabanı sağlayıcıları da bulunmaktadır.

• Ticari Ateşelikler: Elbette ticaretin tarafı olan ülkeler ve ülkelerin kurumları da ihracat yapmak isteyen firmalara kritik önemdeki bilgileri sunabilirler.

Şirketler ticari istihbaratı kendileri edinebileceği gibi profesyonel danışmanlık hizmeti veren firmalardan da bu hususta yararlanabilirler. İGEME olarak 20 yıldır ihracat gerçekleştirmek isteyen şirketlerimize hem ticari istihbarat sağlıyoruz hem de o ticari istihbarattan yararlanarak ihracat stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlıyoruz. Şirketlerimiz için ticari istihbaratı hem 20 yıldır düzenli olarak genişlettiğimiz kendi veritabanlarımızdan hem de beraber çalıştığımız iş ortaklarımız yardımıyla şirketlerimize sunuyoruz. Müşterilerimizin ticari istihbarat sayesinde hem doğru stratejiyi belirlemesini hem de doğru bilgiye dayanan sürdürülebilir ihracat yapmasını sağlıyoruz.

#ihracatdanışmanlık #igemeihracat #ticariistihbarat #ihracatişlemleri #danışmanlıkhizmetleri

Table of ContentsBir yanıt yazın