SAĞLIK TURİZM ACENTASI YETKİ BELGESİ VE KURULUŞU

SAĞLIK TURİZM ACENTASI YETKİ BELGESİ VE KURULUŞU

Sağlık turizmi acentası kurmak için kanunen sağlanması gereken asgari bir takım şartlar ve alınması gereken yetki belgeleri bulunmaktadır. Sağlık turizmi nasıl yapılır, sağlık turizmi acentası nasıl kurulur, hangi şartların sağlanması gerekir ve bu süreçteki başvuru mercileri nerelerdir kısaca yazımızda özetledik.

Uluslararası Sağlık Turizm Acentası mevzuattaki ifadeyle Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi alan A grubu seyahat acentalarını ifade etmektedir.

13 Temmuz 2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik sağlık turizmi konusundaki usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda yetkilendirilen turizm acentaları yurtdışından getirdikleri hastaların Türkiye’deki tedavi süreçlerine ilişkin danışmanlık, tercüme, konaklama, ulaşım ve transfer gibi hizmetler verebilmektedirler.

Sağlık Turizmi Acentası Nedir ?

Sağlık turizmi acentası:

 • 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre kurulmuş TURSAB’a kayıtlı SEYAHAT ACENTASIDIR,
 • Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’e göre Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞUDUR.

Özetle Sağlık Turizmi Acentaları/Aracı Kuruluşları sağlık kuruluşu değildir; Uluslararası hasta ile Türkiye’deki sağlık kuruluşları arasında aracılık faaliyeti yürüten özel yetkilendirilmiş turizm acentalarıdır.

Sağlık Turizmi Acentası Kurmak

Sağlık turizmi acentası kurmak son yıllarda ülkemizdeki sağlık turizmi faaliyetlerinin artmasına paralel olarak internette en çok aranan konular arasına girmiştir. Bu alanda faaliyette bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlar bu işi yasal çerçevede nasıl gerçekleştirebileceklerinin arayışı içerisine girmiş bulunmaktadırlar.

Yurtdışından hasta getirme potansiyeli bulunan ve bu bağlantılarını bir iş modeline çevirmek isteyen kişilerin kuruluş aşamasında ve devamındaki aşamalarda alanında uzman bir hukukçudan profesyonel destek alması önemlidir. Hem kuruluş hem de sonrasındaki iş akışının yasal çerçevesinin sağlam olması ileride meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıkları en aza indirir ve şirketlerin sorunsuz bir şekilde bu faaliyeti icra etmelerine katkı sağlar. Peki sağlık turizmi acentası nasıl kurulur?

Sağlık Turizmi Acentası Nasıl Kurulur ?

Sağlık turizmi acentesi kurmak isteyen bir şirketin öncelikle 1618 Sayılı Yasa uyarınca işletme belgesi sahibi A grubu seyahat acentası olarak TURSAB’a kayıt olması gerekir. A grubu acentası olmak için aranan başvuru şartları TURSAB Sitesi’nde ilan edilmiş bulunmaktadır.

Akabinde Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetki Belgesi almak için Sağlık Turizmi Yönetmeliği EK-2’deki şartları yerine getirip sağlık turizmi yetki belgesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurması gerekir.

Sağlık Turizmi Acentası Yetki Belgesi Şartları

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU KURMAK İÇİN YETKİNLİK KRİTERLERİ

 1.  14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca alınmış A Grubu seyahat acentası işletme belgesi sahibi olmak.
 2. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip en az 3 sağlık tesisi ile protokol imzaladığını belgelemek. Bu protokol, aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini almasının ardından yürürlüğe girecektir.
 3. Gelebilecek çağrıları cevaplamak amacıyla en az 2 dilde 7/24 hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmak. (Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.)
 4. Çağrılara bakacak personelin dışında, yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam etmek. (Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.)
 5. Yabancı dil yeterliliği için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmak;
 6. İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
 7. İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil Portfolyosu’nda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak.
 8. Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosu’nda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması.
 9. Lisans düzeyinde Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.
 10. Aracı kuruluş, aşağıdaki hususları yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt etmelidir. Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği, yapılacak olan tüm denetimlerde dikkate alınacaktır.
 11. Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen bir web sitesine sahip olmak, bu web sitesinde uluslararası sağlık turistinin bilgi almak isteyebileceği konularla ilgili gerekli açıklamaları bulundurmak, anlaşmalı olduğu sağlık tesislerini yayınlayarak bu sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi sunmak.
 12. Uluslararası sağlık turistine, tüm seyahatini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırmak.
 13. Uluslararası sağlık turistinin almak istediği sağlık hizmetine uygun olan sağlık tesislerini, sağlık turistinin tıbbi bilgi ve / veya belgelerini önceden sağlık tesisine ileterek araştırmak,
 14. Uluslararası sağlık turistine, almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek.
 15. Uluslararası sağlık turistinin alacağı sağlık hizmeti ücreti ile ilgili sağlık tesisinden bilgi alarak uluslararası sağlık turistine yaklaşık hizmet bedeli ve ödeme şartları hakkında bilgi vermek.
 16. Uluslararası sağlık turistine ülkemizdeki seyahat, pasaport, şehir içi ulaşım, iletişim, konsolosluk işlemleri gibi konularda bilgi vermek.
 17. Uluslararası sağlık turisti ile beraberinde gelenlerin ülkemize gelişlerini, ülkemizde konaklamalarını ve ülkelerine dönüşlerini sağlamak.
 18. Uluslararası sağlık turistini, hizmet alacağı uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisine transfer etmek, tesisteki uluslararası sağlık turizmi birimi ile irtibata geçerek turisti bu birime teslim etmek, taburcu olduktan sonra tesisten almak.   
 19. Faaliyetleri sırasında uluslararası sağlık turistine ait elde ettiği her türlü bilgi hususunda, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde hareket etmek.
 20. Faaliyetlerine ilişkin tüm evrakları, ilgili mevzuatında belirlenen sürelerle saklamak.
 21. Uluslararası sağlık turisti ve beraberinde gelenlere sunacağı hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi vererek, bilgilendirilmiş onamını almak. (Bilgilendirme elektronik ortamda da yapılabilir.)

Gerekli asgari şartların sağlanması ve Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuru neticesinde başvurunun uygun bulunması halinde artık şirkete sağlık turizmi yetki belgesi verilir. Bu belge ile şirket yurtdışından Türkiye’ye hasta getirmeye başlayabilir. Sağlık turizmi aracı kuruluş yetki belgesi hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Görevleri Nelerdir ?

Sağlık turizmi aracı kuruluşu görevleri yönetmelikteki İfadeyle: «konaklama, ulaşım ve transfer, tercümanlık ve danışmanlık » hizmetleridir.

 • Hastayı asiste etmek (Yabacı olduğu bir ülkede sağlık hizmeti alım sürecini kolaylaştırmak)
 • Hastanın talebine uygun sağlık turizmi alanında yetkilendirilmiş doğru sağlık kuruluşuna yönlendirmek.
 • Uçak biletlerini ve ulaşımını organize etmek,
 • Kalacağı oteli ayarlamak
 • Doktor randevusu ve hastane ile iletişmini sağlamak
 • Havalimanı – Otel – Hastane üçgenindeki transfer hizmetlerini sağlamak.
 • Ve bir turizm acentasının sağlayabileceği diğer hizmetler.

Sağlık Turizm Acentesi Yetkisi Dışındaki İş ve İşlemler

 • Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu bir sağlık kuruluşu değildir.
 • Tıbbi tanı, teşhis, tedavi, bakım hizmeti veremez.
 • Acil sağlık hizmeti veremez.
 • Acil durumlarda hastanın sağlık kuruluşuna sevkini gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. (Ambulans/112 Acil)
 • Sağlık Turizmi Acentasının doktoru yoktur. Hastanın operasyonunu gerçekleştiren doktorlar Sağlık Turizmi Acentasının doktoru değildir.
 • Sağlık Turizmi Acentasının hiçbir personeli tıbbi müdahale, tedavi ve bakım sürecine katılamaz. Gerçekleştirilen tıbbi operasyonlarda görev alamaz.
 • Sağlık kuruluşu olmadığı için yukarıdakilerden hiçbiri Sağlık Turizmi Acentasının görev ve yetkisi dahilinde değildir.

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Malpraktis Sorumluluğu

Bir sağlık turizmi faaliyeti sürecinde meydana gelen:

 • Tıbbi müdahalenin hatalı gerçekleştirilmesi, hekim hatası veya diğer sağlık personellerinin hatalı uygulamaları,
 • Hastanenin organizasyon kusuru (organizasyon kurusu: hastanedeki eksiklikler, gerekli teçhizat ve donanımın eksikliği, sterilizasyon önlemlerindeki kusurlar)
 • Tıbbi müdahaleye bağlı olası komplikasyonlar ve bu komplikasyonların yönetimi sürecindeki hatalar,
 • İlaç tedavisine bağlı olası ilaç yan etkileri,
 • Tanı ve teşhis hataları, tedavi yönteminin seçimindeki hatalar,
 • Acil sağlık hizmetleri, ambulans hizmetlerine ilişkin kusurlar sebebiyle oluşacak zararlardan tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren ilgili hekim/sağlık personeli veya sağlık kuruluşu sorumludur.

Sağlık turizmi aracı kuruluşunun bu süreçteki sorumluluğu konaklama, ulaşım, transfer, tercümanlık ve danışmanlık gibi acentanın sorumlu olduğu alanlardaki kusurlar sebebiyle ortaya çıkan zararlar ile sınırlıdır.

Sağlık turizmi acentası açmak ve sağlık turizmi aracı kurum yetki belgesi almak konusunda detaylı bilgi almak ve bu alanda bir danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız; başvuru süreçlerinin takibi, sözleşmelerin hazırlanması, ortaya çıkan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda profesyonel ve hukuki bir destek ihtiyacınız varsa bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Table of Contents

#sağlık #estetik #sağlıkturizm #türkiye #medicalinturkiye #malpraktis #tursabBir yanıt yazın