Blog arşivleri - İGEME

Blog

20 Aralık

2018

Yurt Dışından Hasta Getirmek İçin Basın Ve Medya Kullanımı

Ülkenin sağlık turizmi odaklı gücünün tanıtılması faaliyetlerinin ve bunu basın ve medya kullanarak yapabilmenin ana fikri hedeflenen kitlenin önceden belirlenen basın ve medya aracılığıyla bilgilendirilmesidir. Planlanacak bir sağlık turizmi basın ve medyanın temel amacı, “sağlık personelinin tıbbi tecrübe ve bilimsel yetkinlikleri, hastanelerin teknolojik altyapı ve üstün hizmet düzeyleri” gibi kalite değerlerinin hedef kitlelere basın ve […]

16 Aralık

2018

E-ihracat Nedir? Sınır ötesi E-ticaret Nedir? Geleceği Kurgularken biz nasıl bir strateji izlemeliyiz?

Maliyetler ve Gerçekler. Günümüz dünyası kavram üretmeye çok meraklıdır. Özellikle motivasyon ve anlam yüklemek amaçlı bir çalışmaya ihtiyaç olması bunu tetiklemektedir. Ticaret, e-ticaret, s-ticaret yolculuğunda ve yakın gelecekte sesle arama le v-ticarete (vois-sales) benden duyduğunuzu unutmayınJ. Dahası var. İhtiyaçları yapay zeka sonrası öğrenen makine ile yapma dönemine gireceğiz. Yani bizim ihtiyaç ve alışkanlıklarımızı öğrenen makine […]

10 Aralık

2018

Dikkat: Sağlık Turizm Pazarlama iletişim Danışmanlığı sorumluluk ister…

Sağlık Turizm Yurtdışı Pazarlama Danışmanlığı Sağlık Sektörü; doğası gereği ve yapanların etik değerleri açısından bir işten çok hizmettir. Bu bilinç ile hizmet ihraçtı olarak adlandırılsa da. Bir mal gibi değerlendirilerek ticarileştirildiğinde yapan ve alanın kendi içinde çeliştiği bir iştigal konusudur. Sağlık turizmi bir tek bu neden ile bile özel olarak değerlendirilmelidir. Sağlığa ilişkin çalışma yapanın […]

01 Aralık

2018

Ekonominin Temel Yapıtaşı Kobi Ve Destek Kanadı Kosgeb

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanan KOBİ’ler(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), ekonominin büyümesinde temel yapıtaşı haline gelmiştir. Türkiye dış ticaret ve istihdam pastasının büyük dilimine sahip olan bu işletmeler aynı zamanda toplam işletmeler arasında sayısal çoğunluğu oluşturmuş ve artık devletin finansal politika aracı olarak kabul görmüştür. Ekonomideki bu etkisi nedeniyle onu […]

28 Kasım

2018

İhracata Ait Bilgi Kaynakları

Dış Ticarette önemli olan sadece bilgilerin türünü saptamak değil, aynı zamanda bilgi kaynaklarını da bulup onlara ulaşabilmektir. Bu kaynakları şöyle sıralayabiliriz İhracatı Geliştirme Ofisleri Daha çok ihracatı geliştirme amacı ile kurulmuşlardır. Hem ilgili ülke hem de ticari faaliyette bulunan ülkeler ile ilgili geniş kütüphaneleri mevcuttur ve araştırmalar yaparlar. Örneğin, Türkiye’de İhracatı Geliştirme Merkezi (iGEME)gibi. J […]

28 Kasım

2018

Türkiye’de İhracatın Tarihsel Gelişimi

1923 – 1960 Dönemi İhracat Tarihçesi Bu dönem, genellikle devletçi ekonomi politikalarının uygulandığı bir süreç olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Anlaşması hükümleri gereğince, hükümetin bağımsız olarak gümrük koyma yetkisi 5 yıl süresince elinden alınmış ve bu beş yıl boyunca, 1 Eylül 1916 tarihli Osmanlı gümrük tariflerinin uygulanmasına devam edilmesine karar […]

28 Kasım

2018

İhracatta Bilinmesi Gerekenler

Kimler ihracat yapabilir? Resmi Gazetede yayımlanan 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı İhracat Yönetmeliğine göre; ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilir. Ticarette müşteri her şeydir. […]

28 Kasım

2018

İhracatta Önemli Olan Temel Bilgiler

İhracat için gerekli olan bu temel bilgileri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. Ülke: Pazarlama faaliyetinin başlatılarak sürdürüleceği ülke ile ilgili hem genel, hem de pazarlama konusunu yakından ilgilendiren bilgiler. Bu bilgiler hedeflenen pazarın genel çerçevesini gösterir. Konum: Pazarın konumu önemlidir. Yakın olması ulaşım masraflarını etkileyecektir. İklim, pazarlanacak olan ürünün türünü, pazarlama yapacak kişileri etkileyecektir. Coğrafi konum, ulaşım […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizm Çeşitleri

Sağlık turizm çeşitleri; medikal turizm, termal ve spa – wellness turizmi, ileri yaş ve engelli turizmidir. 1.Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA Wellness, termal kaynaklı sağlık,   bitkisel tedavi, masaj vb.) 2.Tedaviye Yönelik Hizmetler; Medikal Turizm (estetik, ameliyat, kalp ameliyatı, göz ameliyatı, organ nakli, kanser tedavisi vb.) 3.Rehabilitasyon Hizmetleri; (postop bakım, diyaliz, bağımlılıkla mücadele programı […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizminin Bir Sektör Olarak Doğuşu

Teknolojinin ve devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, aratan mal ve hizmet ihtiyacıyla birlikte farkındalığın artması insan hareketliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu hareketliliğin en fazla görüldüğü sektör de turizm sektörüdür. Turizm ülkelere doğrudan döviz geliri sağlamaktadır. Yurt dışına gitmeden ihracatın yapıldığı, sıcak para girişinin en kolay gerçekleştiği sektördür. İnsanların artan hareketliliğiyle birlikte tıbbi bilgi ve teknolojinin yükselmesi, küresel […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizmin De Pazarın Büyüklüğü

Dünya da yüksek seviyelere ulaşan sağlık harcamaları, kronik hastalıklar, sağlık sigortalarının ödeme yükleri, artan yaşlılık oranı, bekleme sıraları gibi birçok etkenden dolayı tepkimeye giren bir sektör olarak sağlık turizmi, büyük bir Pazar yaratarak ülkeleri de büyük bir rekabet ortamına sokmuştur. Sağlık turizminin Pazar büyüklüğünü sadece bir basit matematik hesabı ile yapalım. Düşük maliyetli destinasyonlarda önemli […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizmin Ekonomik Boyutu

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun artmasına paralel sağlık ihtiyaçları ve sağlık harcamalarının payı artmaktadır. Harcamalarının artması, sosyal güvenlik kurumların ve özel sigorta şirketleri kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yapmasına neden olmaktadır. Avrupa Kaplıcalar Birliği’ne göre 2004 yılında termal turizm amacıyla Almanya ve Macaristan’a 10 milyon, Rusya’ya 8 milyon, Fransa’ya yaklaşık […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizminde Türkiye

Küreselleşmenin hızlanması, İnternet’in gelişmesi, gelişmiş ülkelerdeki sağlık hizmetleri harcamalarının yükselmesi, havayolu ulaşımındaki gelişmeler ve masrafların düşmesi, estetik, diş, saç, göz ve diğer operasyonların talebinin artışı, kısıtlı sigorta kapsamları, gelişmekte olan ülkelerdeki devlet destekleri gibi birçok faktörün etkisiyle büyümekte olan sağlık turizminin hacmi giderek artmaktadır. Uluslararası sağlık kuruluşu seçiminde; Türkiye’nin maliyet avantajının olduğu, kalite düzeyinin sağlık […]

  

  Herkesten Önce Haberim Olsun !


  Acil Bigilendirme Beni Arayın
  Mail Bigilendirmesi Yapın
  İletişim Bilgilerinize Ekleyin  Tags