sağlık turizmi arşivleri - İGEME

sağlık turizmi

17 Eylül

2019

YURT DIŞINDAN HASTA GETİRMEK İÇİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

YURT DIŞINDAN HASTA GETİRMEK İÇİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Tüketicilerin sahip oldukları bilgi, uyumlu bilgi arayışları, satın alma niyetleri ve karar verme süreçlerinde etkili olmaktadır. Bundan dolayı destinasyonlar ve faaliyet gösteren sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların sağlık turistlerinin kararlarında etkili olacak bilgileri detaylı şekilde sunabilmelidir. İstenilen bilgilere ulaşamayan turistler, bilgi boşluklarını farklı kaynaklardan elde edecekleri bilgilerle dolduracak ve bu bilgilere dayanarak kararlarını verecektir. Farklı […]

15 Eylül

2019

YURT DIŞINDAKİ HASTAYA ULAŞMAK İÇİN B2B KULLANIMI

YURT DIŞINDAKİ HASTAYA ULAŞMAK İÇİN B2B KULLANIMI

Sağlık turizm hizmeti alanında çalışanlar, diğer alanlardaki uygulayıcıların tam anlamıyla takdir edemediği benzersiz zorluklarla karşı karşıya. Saha da daha aktif olabilmeleri ve çok sayıda özel sağlık turisti beklentilerini karşılamak için, sağlık turizmi yapanlar, diğer sektörlerdeki rakiplerinden daha hızlı ve daha dikkatli yaratıcı çözümler geliştirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Hedef sağlık turist grubunun net bir bilgisine sahip olmak, […]

14 Eylül

2019

YURT DIŞINDA ORGANİZASYON YAPMAK

YURT DIŞINDA ORGANİZASYON YAPMAK

Gelişen küreselleşme dinamikleri neticesinde dünya tek pazara doğru hızla ilerlemektedir. İletişim ve ulaştırmanın hızlı ve ucuz hale gelmesi ile sağlık sektörü gelişmiş, hizmetlerin ülkelerarası geçişi kolaylaşmış, hizmet alana uygun fiyatlı farklı ödeme alternatiflerine sahip hizmetlerin sunulması hizmet alışkanlıklarında ve hizmet satın alma süreçlerinde değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişiklikler, hizmet sağlayıcıların pazarları çok iyi analiz ederek […]

13 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi  ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) […]

12 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ       ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞ YETKİ BELGESİ       Murat IŞIK Adan Zye Sağlık Turizm Kitabı #ABD #Trump #Sağlık #Tourism #Sağlıkturizmi #health #tursab #immib #thtc #murat_ışık #londra #ankara_anlaşması #hollanda #hair #laser #erdoğan #igeme #gateoftec #medicalinturkiye

11 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ BAŞVURU VE SÜREÇ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ BAŞVURU VE SÜREÇ

Uluslararası sağlık turizmi alanında Bakanlıkça Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilebilmesi için: a) Sağlık tesisinin, Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur. b) Aracı kuruluşun, Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur.   SAĞLIK TESİSİ İÇİN Sağlıkta kalite değerlendirmesinden en az 85 puan aldığını gösterir belge, Uluslararası […]

10 Eylül

2019

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 1.BAŞVURUDA BULUNAN TESİS/KURULUŞ TESİSİN/KURULUŞUN ADI: VERGİ DAİRESİ NUMARASI: ADRESİ: POSTA KODU: ŞEHİR: ÜLKE TEL: FAKS: WEB ADRESİ: 2.BAŞVURUDA BULUNAN TESİSİN/KURULUŞUN TEMSİLCİSİ TEMSİLCİNİN ADI: TEMSİLCİNİN SOYADI: ADRESİ: POSTA KODU: ŞEHİR: ÜLKE: TEL: FAKS: E-POSTA 3.TALEP EDİLEN BELGE ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞ YETKİ BELGESİ (*) TALEBİNİZİ (X) İŞARETİ İLE […]

09 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİNLİK KRİTERLERİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİNLİK KRİTERLERİ

Sağlık tesisi, başvuru tarihinden / denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. (Sağlıkta kalite standartları ve kalite göstergeleri yayımlanmamış olan sağlık kuruluşları bu kriterden muaftır. Bu sağlık kuruluşları, ilgili standart seti ve rehberlerin yayımlandığı tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde bu kriteri sağlamak zorundadır.) Bu Yönetmeliğin 6 ıncı maddesindeki […]

08 Eylül

2019

SAĞLIK TURİZMİN TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK TARİHİ

SAĞLIK TURİZMİN TÜRKİYE’DEKİ EKONOMİK TARİHİ

Eski zamanlarda Türklerin inanışları ve dini yaşam biçimleri içerisinde büyüsel hareketlerle tedavi eden kişiler olduğu gibi, çeşitli doğal ve yapay maddeleri kullanarak ilaç oluşturup tedavi etmeye çalışan kişiler de bulunmaktaydı. ve 7. yüzyıllar arasında egemen olan Göktürkler halk sağlığına çok önem vermişlerdir: Beslenme ve hijyenine dikkat etmiş, yemekten sonra ellerini yıkamış, temiz havlu kullanmışlardır. 8. […]

07 Eylül

2019

SAĞLIK TURİZMİNDEKİ TÜM BRANŞLAR

SAĞLIK TURİZMİNDEKİ TÜM BRANŞLAR

MEDİKAL TURİZMDEKİ BRANŞLAR Plastik Ve Estetik Cerrahi, Saç Ektirme Göz Ameliyatları Tüp Bebek, Açık Kalp Ameliyatı, Deri Hastalıkları, Checkup, Kanser Tedavileri, Kulak Burun Boğaz, Diyaliz Ve Kalp-Damar Cerrahisi, Jinekoloji, Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Diş Organ nakli Onkolojik Cerrahi Medikal Onkoloji Kök Hücre Tedavileri Gen Sekanslama TERMAL TURİZM VE SPA-WELLNES TEDAVİ YÖNTEMLERİ Kaplıca tedavileri ve fizyoterapiler Talossoterapiler […]

06 Eylül

2019

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel anlamda hem tatil hem tedavi unsurlarını içeren bir kavram. Bu iki unsuru bir arada barındırma açısından Türkiye eşsiz bir konuma sahiptir. Önümüzdeki yüzyılın katma değeri yüksek […]

05 Eylül

2019

YURT DIŞINDAN HASTA NASIL GETİRİLİR

YURT DIŞINDAN HASTA NASIL GETİRİLİR

Yurt dışındaki hastalar ve hasta yakınların ülkemize gelmek için hizmet sunuculardan belli standartlara sahip olduklarına dair güvence talep etmektedirler. Aslında, sunulan sağlık hizmetinin kalitesi, hizmet talebini artıran en önemli pazarlama unsurlarından birisidir. Hastaların, hizmet sunucularından talep ettikleri hususlar; hekimlerin tecrübeleri ya da gerekli sınavları geçmiş olmaları, hastane içinde hizmet sunmalarını sağlayacak gerekli fiziki altyapının olması, […]

04 Eylül

2019

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir? Her işletmenin veya kişinin; güçlü ve zayıf yönleri ile önüne çıkacak fırsatlar ve tehditler vardır. İşte bu durumlar doğru bir şekilde analiz edildiğinde; kişisel olarak iyi bir kariyere sahip olunabilir ve işletme olarak kalıcı bir başarı sağlanabilir. SWOT analizi ile ilgili olarak, kafanızı karıştırmayacak, en net tanım bu şekilde yapılabilir. SWOT kelimesi, […]

  

  Herkesten Önce Haberim Olsun !


  Acil Bigilendirme Beni Arayın
  Mail Bigilendirmesi Yapın
  İletişim Bilgilerinize Ekleyin  Tags