Sağlık Turizmi arşivleri - İGEME

Sağlık Turizmi

27 Kasım

2018

Sağlık Turizm Çeşitleri

Sağlık turizm çeşitleri; medikal turizm, termal ve spa – wellness turizmi, ileri yaş ve engelli turizmidir. 1.Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA Wellness, termal kaynaklı sağlık,   bitkisel tedavi, masaj vb.) 2.Tedaviye Yönelik Hizmetler; Medikal Turizm (estetik, ameliyat, kalp ameliyatı, göz ameliyatı, organ nakli, kanser tedavisi vb.) 3.Rehabilitasyon Hizmetleri; (postop bakım, diyaliz, bağımlılıkla mücadele programı […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizminin Bir Sektör Olarak Doğuşu

Teknolojinin ve devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, aratan mal ve hizmet ihtiyacıyla birlikte farkındalığın artması insan hareketliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu hareketliliğin en fazla görüldüğü sektör de turizm sektörüdür. Turizm ülkelere doğrudan döviz geliri sağlamaktadır. Yurt dışına gitmeden ihracatın yapıldığı, sıcak para girişinin en kolay gerçekleştiği sektördür. İnsanların artan hareketliliğiyle birlikte tıbbi bilgi ve teknolojinin yükselmesi, küresel […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizmin De Pazarın Büyüklüğü

Dünya da yüksek seviyelere ulaşan sağlık harcamaları, kronik hastalıklar, sağlık sigortalarının ödeme yükleri, artan yaşlılık oranı, bekleme sıraları gibi birçok etkenden dolayı tepkimeye giren bir sektör olarak sağlık turizmi, büyük bir Pazar yaratarak ülkeleri de büyük bir rekabet ortamına sokmuştur. Sağlık turizminin Pazar büyüklüğünü sadece bir basit matematik hesabı ile yapalım. Düşük maliyetli destinasyonlarda önemli […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizmin Ekonomik Boyutu

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun artmasına paralel sağlık ihtiyaçları ve sağlık harcamalarının payı artmaktadır. Harcamalarının artması, sosyal güvenlik kurumların ve özel sigorta şirketleri kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yapmasına neden olmaktadır. Avrupa Kaplıcalar Birliği’ne göre 2004 yılında termal turizm amacıyla Almanya ve Macaristan’a 10 milyon, Rusya’ya 8 milyon, Fransa’ya yaklaşık […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizminde Türkiye

Küreselleşmenin hızlanması, İnternet’in gelişmesi, gelişmiş ülkelerdeki sağlık hizmetleri harcamalarının yükselmesi, havayolu ulaşımındaki gelişmeler ve masrafların düşmesi, estetik, diş, saç, göz ve diğer operasyonların talebinin artışı, kısıtlı sigorta kapsamları, gelişmekte olan ülkelerdeki devlet destekleri gibi birçok faktörün etkisiyle büyümekte olan sağlık turizminin hacmi giderek artmaktadır. Uluslararası sağlık kuruluşu seçiminde; Türkiye’nin maliyet avantajının olduğu, kalite düzeyinin sağlık […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizminde Türkiye’nin Potansiyeli

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel anlamda hem tatil hem tedavi unsurlarını içeren bir kavram. Bu iki unsuru bir arada barındırma açısından Türkiye eşsiz bir konuma sahiptir. Önümüzdeki yüzyılın katma değeri yüksek […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizmindeki Tüm Branşlar

İnsanların sağlıklarına gösterdikleri özen arttığı, sağlık hizmetleri rekabetçi duruma geldiği ve maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı sürece medikal turizm daha hızlı bir artış göstermektedir. Özellikle kronik hastalıklı yaşlı bakımı, rehabilitasyon odaklı sağlık hizmetleri, onkolojik cerrahi, medikal onkoloji, kök hücre tedavileri, gen sekanslama, plastik cerrahi, obezite cerrahisi gibi ana başlıklara olan talep artışının devam edeceği, […]

27 Kasım

2018

Sağlık Turizmin Türkiye’deki Ekonomik Tarihi

Eski zamanlarda Türklerin inanışları ve dini yaşam biçimleri içerisinde büyüsel hareketlerle tedavi eden kişiler olduğu gibi, çeşitli doğal ve yapay maddeleri kullanarak ilaç oluşturup tedavi etmeye çalışan kişiler de bulunmaktaydı. ve 7. yüzyıllar arasında egemen olan Göktürkler halk sağlığına çok önem vermişlerdir: Beslenme ve hijyenine dikkat etmiş, yemekten sonra ellerini yıkamış, temiz havlu kullanmışlardır. 8. […]

13 Şubat

2018

Sağlık Turizm Eğitimi

Eğitimin Adı : Sağlık Turizm Eğitimi Sağlık Turizmi Uluslararası Hasta Pazarlama ve Teşvik Yönetişimi Sağlık Turizm Eğitimi Amaç : Türkiye 2023 vizyonu çerçevesinde Sağlık Turizm Stratejik Planı ile özel bir eylem planı ve teşvik paketi hazırladı. Yapılan yatırım ve rekabetçi potansiyeli ile Dünyada 5. Destinasyon olmayı başaran Türk Sağlık Sektörü özellikle Avrupalı akrabalarımız ve Türkiye’yi […]

13 Şubat

2018

Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı

Sağlık Turizm Teşvik ve Hibe Danışmanlığı Sağlık Turizmi Teşvik Yönetimi Sağlık sektöründeki Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizm acentalarının Sağlık Turizmi konusundaki teşvikler hakkında iş planı yapılması, gerekli Pazar ve veri tabanı oluşumunun sağlanması ve teşvik sisteminin kullanılarak sağlık turizmi için gelişim planı yapılmasını kapsar. Ayrıca bu alandaki teşviklerin takip ve bürokratik işlemlerini de içerir. Hastaneler […]

21 Aralık

2016

Sağlık Turizmi Teşvik Yönetimi

Sağlık sektöründeki Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizm Acentelerinin Sağlık Turizmi konusundaki teşvikler hakkında iş planı yapılması, gerekli Pazar ve veri tabanı oluşumunun sağlanması ve teşvik sisteminin kullanılarak sağlık turizmi için gelişim planı yapılmasını kapsar. Ayrıca bu alandaki teşviklerin takip ve bürokratik işlemlerini de içerir. Hastaneler için Turquality yol haritası Danışmanlığı Sağlık Kuruluşları Sağlık Turizmi Acentesi […]

28 Ağustos

2016

Rönesans Dönemi Ve Sonrasında Sağlık Turizmi

Rönesans Dönemi Ve Sonrasında Sağlık Turizmi Yıllar boyunca var olan ve geçen zaman diliminde kendine birşeyler katarak ilerleyen sağlık turizminde, günümüze gelene kadar ki aşamalarında Rönesans dönemi sonrası büyük etki etmiştir. Rönesans Dönemi Ve Sonrasında Sağlık Turizmi 14. Yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar olan Rönesans dönemi Avrupa ve ingiltere’de sağlık turizminin geliştiği bir dönemdir. Sular Kasabası […]

28 Ağustos

2016

Sağlık Turizmine Genel Bakış

Sağlık Turizmine Genel Bakış; Sağlık turizminin temel amacı insanlığın daha iyi sağlık hizmeti alması ve sağlığa erişilebilirliğini kolaylaştırmasıdır (1). Sağlık turizmi, arz ve talebin söz konusu olduğu güçlü bir piyasadır ve sağlığına önem gösteren bireyler tarafından ciddi bir talep  potansiyeli oluşturmaktadır. Genel olarak sağlık turizminin büyüyen bir Pazar olabilmesi için, hizmet üretim ve pazarlamasının düşük, […]

28 Ağustos

2016

Türkiye’nin Sağlık Turizminde Avantajları

Türkiye’nin Sağlık Turizminde Avantajları Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte alternatif turizm seçenekleri gündeme gelmeye başlamıştır. Mevsimsel turizmden ziyade sağlık turizminin on iki aylık zaman dilimine yayılabilmesi sağlık turizminin önem kazanmasını sağlamıştır. Türkiye, sağlık turizmiyle geç tanışmasına rağmen hızla ilerleyen bir sektör oluşunu etkileyen faktörler vardır. Bunları sıralayacak olursak; * Fiyatlar Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman, Türkiye […]

20 Ağustos

2016

Sağlık Turizminin Gelişimi

Sağlık Turizminin Gelişimi Sağlık için göç ve arayışlar çok uzun yıllar önce başlamıştır. Her ülkenin kendi kültürü, sağlık sorunları ve tedavi arayışları farklı şekillerde olmuştur. Eski çağlarda insanlar “ insanın canı acıyan yerde atar” ata sözünden yola çıkarak olsa gerek kendi yöntemlerince tedavi şekilleri bulmaya çalışmışlardır. Kanayan yaraya tuz basma, ateşli hastayı soğuk suya sokma […]

09 Ağustos

2016

Termal Turizm Nedir?

Termal Turizm Nedir? Termal Turizm;  Yıllardan beri süregelen “Sudan gelen şifa” nın günümüzde yabancı hastaların tedavisinde de kullanılmasıdır. Su kaynaklarının insanlık tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Nitekim İlkçağlardan beri yerleşim yeri seçiminde önemli bir kriter olmuş, içme suyu, kullanma suyu ve şifalı su olarak bu kaynaklardan yararlanılmıştır. (1) Termal Turizm;  Modern anlayışta sağlık hizmeti hastalıktan kurtulmaktan çok sağlıklılık […]

07 Ağustos

2016

Sağlık Turizmi Yönetim Sistemi

Sağlık Turizmi Yönetim Sistemi; Turistin sağlığı ya da sağlık turizmi diye adlandıracağımız yabancı yada benim değinimle pasaportlu hastanın ülkemizde tedavi edilmesi süreci ve bu sürecin yasal sorumlulukları ile birlikte tedavi sorumluluğunun alınması sağlık hizmetlerinde yıllardır konuşulan bir sorunsalı ortaya çıkarır. Bu sorunsal sağlık ta muhatap hasta mıdır? Müşteri midir? Bu sorunsalın cevaplanması benim için kolaydır […]

06 Ağustos

2016

A’dan Z’ye Sağlık Turizm Kitabı

A’dan Z’ye Sağlık Turizm Kitabı Tarihi, Çeşitleri,Süreci, Yönetimi, Pazarlaması, Tanıtımı, Güncel Teşvik ve teşviklerin alım süreci ile yeni  bir sektör olan Sağlık Turizm Acantaları hakkında bilmek istediğiniz öğrenmek istediğiniz her şey… Tüm soruların cevabı bu kitapta… A’dan Z’ye Sağlık Turizm Kitabı Fiyatı 50 TL+KDV dir… A’dan Z’ye Sağlık Turizm Kitabı Sipariş için Dekont ve adresi igeme@igeme.com.tr […]

06 Ağustos

2016

Sağlık Kuruluşu

Sağlık Kuruluşu, Hastane, klinik, poliklinik isimleri altında SAĞLIK BAKANLIĞININ ilgili ruhsat ve kararları ile tanınmış farklı alanlarda sağlık hizmeti veren kamu özel yada vakıf ticari kişilikleridir. Bu tarife gerek duyulması Sağlık Turizm Teşviklerinin Sağlık Kuruluşu ve Sağlık Turizm Acentelerini ve buna bağlı iş birliği örgütlerini muhatap kabul etmesi ve bunun tanımı konusunun netleştirilmesi gerekliliğidir.

06 Ağustos

2016

Sağlık Turizm Acentesi

Sağlık Turizm Acentesi Ticaret Bakanlığının Sağlık Turizm Teşvikleri genelgesi ile tasnif ettiği asıl görevi yurtdışında bulduğu hastayı dilediği tedavi için Türkiye ye getirmek olan ve hastanın tüm operasyonunu adresten adrese yapan yöneten seyahat ve tıbbi tedavi süreçlerinin organizasyonundan sorumlu işletme olarak tarif edilebilir. Bu konudaki tek tarif Murat IŞIk ın Adan Zye Sağlık Turizm Kitabında […]

  

  Herkesten Önce Haberim Olsun !


  Acil Bigilendirme Beni Arayın
  Mail Bigilendirmesi Yapın
  İletişim Bilgilerinize Ekleyin  Tags

  
  1
  İgeme olarak size yardımcı olmak isteriz. İstek ve sorularınızı yalın bir şekilde bekliyoruz.
  Powered by