Evet sektör. Eğer bir iş kolu, 100 milyar $ ekonomik büyüklüğü aşıyor, onlarca yeni iş kolu doğmasını sağlıyor, yüz binlerce kişiye iş olanağı sağlıyor, kalite standartları için akreditasyonlara ihtiyaç duyuyor, hizmeti alana ve verene hukuki sorumluluklar yüklüyorsa sektördür. Zira sektör, ekonominin ortak ve birleştirilebilen niteliklere sahip ve diğer faaliyetlerden yalıtılarak incelenebilen bölümü olarak tanımlanabilir.[1]

Verilere ve var olan potansiyellere göre, bizim söylemek istediğimiz, devleşen bir sektördür.

Peki, nedir bu sektör?

İnsanların, sağlıkları için, yaşadıkları ülkeden başka ülkeye bir ülkeye doğru ‘‘şifanın peşinde koşmasıdır.’’

Antik Yunan’ dan beri devam eden bu koşuşturmacanın, günümüzde, bir çok sebebi var[2]:

  • Maliyet. ( ABD’ de 70.000 $ olan kroner bypass ameliyatı, Türkiye’ de 12.500 $)
  •  Tedavi bekleme süresi. ( Gelişmiş bir Batı ülkesinde, prostat kanseri için 6 ay, kalça protezi için 15 ay beklenebilmektedir. Ama bu süre Hindistan’ da 10 gün, Türkiye ve Tayvan’ da 3 gündür)
  • Yasal kısıtlamalar. ( Amerika ve Avrupa’ da canlıdan canlıya organ naklinin yasak olması)
  • İleri teknolojiye sahip ülkelerde tedavi olma isteği
  • Uluslararası akreditasyonlar
  • Sağlık sigortası problemleri

Sadece bu altı sebep bile Türkiye’nin avantajlarını ortaya koymaya yeter.
Devamı gelecek…

[1] http://muhasebeturk.org/ecopedia/403-s/1762-sektor-nedir-ne-demek-anlami-tanimi.htm
[2] http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/02.pdf