Tayland’da medikal turizm hareketleri 1970’lerde cinsiyet değişimi operasyonları ile başlamıştır.[1] Ancak medikal turizmin başlıca destinasyonlarından biri haline gelmeden çok önce Taylandlılar en iyi teknolojiyi elde etmek için yurtdışına seyahat etmeye alışmış ve ABD gibi gelişmiş ülkeler zengin insanlar için popüler destinasyonlar halini almıştı. 1985-95 yılları arasında uygulanan kalkınma hamlesi sonucu ekonomi de olumlu gelişimler gözlenmiş ve bu da kaliteli sağlık hizmetleri için kamu talebini arttırmıştır.

1997 ekonomik krizi ardından Taylandlıların kişisel sağlık harcamaları azaldığı için bunu telafi etmek isteyen özel hastaneler, sağlık turisti sayısını arttırmak zorunda kaldılar. Örneğin, bu zorunluluklar karşısında, Bangkok’taki Bumrungrad Hastanesi, uluslararası hasta programını yönetmek ve hastaneyi mali zorluklarından kurtarmak için ülke dışından yeni bir yönetim ekibi getirdi. Bu ekip ile birlikte Bumrungrad 2002’de Gündeydoğu Asya’da ki uluslararası ilk akredite hastane oldu. Bunun ardından, 1997’de 50.000 olan uluslararası hasta 2005 yılında 350.000’e yükseldi.[2]

Özellikle kozmetik, organ nakli, ortopedi, diş ve kardiyoloji alanlarında yoğun hasta çekmekte olan Tayland’da hastaneler modern teknoloji ile donatılmış, mükemmel kalitede tıbbi bakım hizmeti sunmalarıyla ünlenmiştir. Dahası ülke Asya’da medikal turizm pazarının lideri konumundadır. Örneğin; 2007 yılında, Hindistan’a gelen yabancı hasta sayısı 450.000 iken Tayland’da rakam 1.200.000, 2010 yılında ise 1.8 milyon düzeyindedir.[3] Teknolojik anlamda modern hastanelere ek olarak sağlık personelinin eğitim seviyesi bunu tetiklemektedir. Tedavi maliyetlerinin düşük olması, bekleme listelerinin olmaması da sağlık turizmi için pozitif bir etkidir. Ayrıca Tayland Hükümeti, 2003’den beri ”Centre of Excellent Health Care of Asia” girişimi vasıtasıyla Tayland’ı global bir medikal turizm merkezi haline getirmeye çalışmaktadır. Hasta alımı konusundaki çabalar arasında; uluslararası ”roadshow”lar ve tıbbi turistleri hedef alan yeni sağlık tesislerine yatırım yapmak için vergi muafiyeti gösterilebilir.[4]

[1] Zişan Özcan Korkmaz/ Vahdettin Aydın, Sağlık Turizmi(Teori ve Politika), Kocaeli: Umuttepe Yayınları, 2015

[2] http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.isc.hbs.edu/ContentPages/17857927.pdf (e.t. 21/04/17)

[3] Dilaver Tengilimoğlu/ Ozgül Kahraman, ‘’Dünya’da ve Türkiye’de Medikal Turizm, Sağlık Turizmi, Edt. Dilaver Tengilimoğlu, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2013, ss. 99-121

[4] Pachanee CA, Wibulpolprasert S. Incoherent policies on universal coverage of health insurance and promotion of international trade in health services in Thailand. Health Policy Plan. 2006 Jul;21(4):310–8.http://dx.doi.org/10.1093/heapol/czl017 pmid: 16728511 ‘den aktaran: http://www.who.int/bulletin/volumes/94/1/14-152165/en/ (e.t. 20/04/17)