Daha önce de söylediğimiz gibi bir iş kolu olarak; 100 milyar dolar ekonomik büyüklüğü aşan[1], onlarca yeni iş kolu doğmasını sağlayan, bu sayede istihdamı arttıran, kalite standartları için akreditasyonlara ihtiyaç duyan, hizmeti alana ve verene hukuki sorumluluklar yükleyen sağlık turizmi, haliyle birçok ülke tarafından önemsenmektedir. Zira geçmişte az gelişmiş ülkelerde ki varlıklı hastaların gelişmiş ülkelere yönelik hareketinin aksine, son yirmi yıldır ‘‘ters yönlü küreselleşme’’ ile tedavi amaçlı seyahatlerin gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere de olduğu görülmektedir.[2] 2017 ekonomik etki tahminlerine göre; ABD’den 23 milyon potansiyel hastanın ve 79,5 milyar dolarlık bir harcama ile farklı ülkelere seyahat edeceği düşünülmektedir.[3] Bu sebeple hem gelişmiş hem de gelişmekte olan birçok ülke sağlık turizminde pay sahibi olmak çabası içerisindedir. Ayrıca daha evvel bahsettiğimiz etkenler de dünyanın farklı noktalarının önemli sağlık turizmi destinasyonları haline gelmesini sağlamıştır.

Dünya’da Medikal Ülkeler Sıralaması[4]

1)      Hindistan 10) Kostarika 19) İngiltere 28) İsrail
2)      Tayland 11) Polonya 20) Avustralya 29) Japonya
3)      Singapur 12) Suudi Arabistan 21) Küba 30) Ürdün
4)      ABD 13) İsviçre 22) Fransa 31) Fas
5)      Malezya 14) Arjantin 23) Panama 32) Yeni Zelanda
6)      Almanya 15) Birleşik Arap Emirlikleri 24) Filipinler 33) Güney Kore
7)      Meksika 16) Türkiye 25) Belçika 34) Tayvan
8)      Güney Afrika 17) Çin 26) Karayipler 35) Tunus
9)      Brezilya 18) İspanya 27) Macaristan

 

[1] http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/03.pdf

[2] Connell, J. (2013), ‘’Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and commodification’’,, Tourism Management, 34, 1-13’den aktaran: Yasin Bilim, ‘’Dünyada Medikal Turizm’’, Sağlık Turizmi, Saadet Pınar Temizkan, Ankara: Detay yayıncılık, 2015, ss. 101-126

[3] Tontuş, H.Ö. (2015) Tüm Yönleri ile Sağlık Turizmi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Ankara’ den aktaran: Yasin Bilim, ‘’Dünyada Medikal Turizm’’, Sağlık Turizmi, Saadet Pınar Temizkan, Ankara: Detay yayıncılık, 2015, ss. 101-126

[4] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık (Medikal) Turizmi Stratejisi 2023, Nuray Topuz, 2012, Ankara