Konu: Devlet Destekleri

Destek kategorisi: KOBİ Destekleri

Desteği veren kuruluş: KOSGEB

Destek başvuru adresi: www.edevlet.kosgeb.gov.tr

Danışmanlık şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr

Desteğin adı: İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI EĞİTİM DESTEĞİ

Programın Amacı: Bu desteğin amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları alanlarda aldıkları eğitimlerin artırılması ve insan kaynağı niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Açıklama: İşletmelerin; Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

Destek Oranı: Destek oranı %60’ tır.

Destek Üst Limiti:20.000 TL

Azami Destek Alanı: Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için, bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için toplam destek üst limiti 7.500 (yedi bin beş yüz) TL’dir

Önemli Unsurlar: Yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirme, yabancı dil, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimler bu destek kapsamı dışındadır.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24

Bu konuda eğitimimiz için https://www.igeme.com.tr/uygulamali-devlet-destekleri-egitimi/

Bu konudaki kitabımıza ulaşmak için https://www.igeme.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/adan-zye-devlet-destekleri.jpg

#devlet destekleri #teşvik #hibe #tim #ticaret #igeme #ihracatdestekleri #yatırımtesvik