İLETİŞİME GEÇİN

İhracat Uzmanlık Programı

İhracat Uzmanlık Eğitimi Uzmanlık programı ihracatta sorumlu kadroların, strateji ve iş planı geliştirmesi için Yeni pazarlar/iş geliştirmeden sorumlu yöneticiler. Katılımcıların girecekleri yeni pazarları anlamalarını ve bu pazarlardan orta ile uzun vadede ne beklediklerini netleştirmelerini sağlar. İş planını düzenli kullanarak performans değerlendirmeye ve planlı büyümeye odaklanma becerisi kazandırır. İhracat Uzmanlık Programı * DIŞ TİCARET YOL HARİTASI
 • Türkiye’deki Dış Ticaret Politikalarına Genel Bakış
 • Hedef Pazarlar
 • Planlama Stratejileri
 • Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Dış Ticaretteki Girişimcilik
İhracat Uzmanlık Programı * UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
 • Uluslararası Ticaretin Temel İlkeleri
 • Türk Dış ticaret Rejimi, İhracata İlişkin Esaslar
 • Dış ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler (Tüm Örnekleriyle)
 • İhracat İşlemlerinde Uygulanacak Prosedürler:
  • İhraç Edilecek Ürüne Göre
  • İhracat Şekline Göre
  • İhracatın Yapılacağı Ülkeye Göre
  • İhracatta Gümrük Çıkış İşlemleri
  • Mal Hareketlerine İlişkin Uluslararası Kurallar ve Dış Ticarette Teslim Şekilleri
  • INCOTERMS 2015 Teslim Kuralları
  • Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri ve Akreditif İşlemleri
  • İhracata Yönelik Devlet Yardımları
  • İthalat Mevzuatının Tanıtımı
İhracat Uzmanlık Programı * İHRACAT VE İTHALATTA GÜMRÜK MEVZUATI VE İLGİLİ İŞLEMLER
 • Eşyanın gümrüğe sunulması, özet beyan
 • Özet beyan noksan ve fazlalıklarının takibi
 • Eşyanın antrepoya alınması, Antrepo türleri
 • İthalatta beyan
 • Hatalı tarife, kıymet ve menşe beyanı, hatalı beyanın sonuçları
 • Tarife, kıymet ve menşe beyanında hata yapılmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Hatalı beyanın Gümrük Kanunu ve Kaçakçılığı Önleme Kanunlarında yaptırımları
 • İhracatta hatalı beyan ve bunun sonuçları
 • Gümrük Kanunu’na göre verilen cezalarda savunma prosedürü, uzlaşma
 • Gümrük Müşaviri ile ilişkiler nasıl olmalıdır
 • Gümrük müşaviri ile bilgi alışverişinin önemi
İhracat Uzmanlık Programı * UYGULAMALI DIŞ TİCARETTE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
 • Ürün Planlama ve Geliştirme
 • Fiyatlandırma Stratejileri
 • Pazar Araştırma Yöntemleri
 • Pazar Seçimi
 • Satış ve Tutundurma Faaliyetleri
 • Kosgeb Projeleri
 • Talep Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Politikası
İhracat Uzmanlık Programı * FİNANSAL RİSKLER VE RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ
 • Dış Ticaretteki Finansal Riskler ve Risklerin Çözüm Yöntemleri
 • Uluslararası Ticarette Sözleşme ve Sözleşmenin Önemi
 • Uluslararası anlaşmazlıklarda çözüm yolları ve itilafların halli (tahkim müessesi)
İhracat Uzmanlık Programı * GÜMRÜK İŞLEMLERİ
 • Gümrük Birliği antlaşması
 • Dolaşım Belgeleri
 • Gümrük Kanunu
 • Eşyanın gümrük kıymeti
 • Gümrük rejimleri
İhracat Uzmanlık Programı * LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
 • Lojistiğin tanımı ve yönetimi
 • Hızlı kargo lojistiği
 • Hızlı Kargo İşlemleri
 • Kara, hava, deniz ve demiryolu lojistiği
İhracat Uzmanlık Programı * İHRACATTA PAZARLAMA VE MARKALAŞMA
 • İhracat için sosyal medya ve internet kullanımı
 • İhracatta b2b siteler ve pazarlama
 • Fuarlar ve Yurtdışında Müşteri bulma
 • Pazar araştırma gezileri
 • Reklam Materyallerinin Uluslararasılaştırılması
İhracat Uzmanlık Programı * SANAL OPERASYON ve OYUN TEORİSİ İLE İHRACAT

BİLGİ İÇİN
Kontenjan 20 Kişi İle Sınırlıdır.
Bilgi için: Çağrı Bey – 0212 216 22 36 – 0545 919 0 818
Uzmanlık Programı İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da 7 hafta sonu 14 gün 99 saat yüz yüze 99 saat Online ve bir proje asistanlığı şeklinde 1 tam dönem sürecek bir eğitim planıdır.
19.000 TL + KDV
Hesap Adı: İgeme Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Hesap No: Ziraat Bankası TR 1100 0100 0851 9753 2579 5001
Katılım bedelleri iade edilemez. Düzenlediğimiz diğer bir eğitime aktarılır.