Konu: Devlet Destekleri

Destek kategorisi: KOBİ Destekleri

Desteği veren kuruluş: KOSGEB

Destek başvuru adresi: www.edevlet.kosgeb.gov.tr

Danışmanlık şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr

Desteğin adı: İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

Programın Amacı: Bu desteğin amacı, işletmelerde enerji verimliliğine yönelik uygulamaların artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Açıklama: İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilir.

Destek Oranı: Destek oranı %60’ tır.

Destek Üst Limiti:35.000 TL

Destek Kalemleri: Ön etüt için destek üst limitleri; 20-200 TEP için 2.500 (iki bin beş yüz) TL, 200 üzeri TEP için 5.000 (beş bin) TL’dir. Detaylı etüt için destek üst limitleri; 20-200 TEP için 10.000 (on bin) TL, 200 üzeri TEP için 20.000 (yirmi bin) TL’dir

Önemli Unsurlar: Bu destekten yararlanılabilmesi için, işletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 (yirmi) Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olması gerekir. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri, işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24

Bu konuda eğitimimiz için https://www.igeme.com.tr/uygulamali-devlet-destekleri-egitimi/

Bu konudaki kitabımıza ulaşmak için https://www.igeme.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/adan-zye-devlet-destekleri.jpg

#devlet destekleri #teşvik #hibe #tim #ticaret #igeme #ihracatdestekleri #yatırımtesvik