Dâhilde işleme rejimi nedir?

Viewed 1020 Times

İhraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi eşyalara uygulanacak dâhilde işleme tedbirleri olup; ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanılan girdilerin ithalinde sağlanan destek tedbirleridir.

Uygulanan 2 tedbir bulunmakta olup, bunlar;

  1. Şartlı Muafiyet Sistemi Tedbiri,
  2. Geri Ödeme Sistemi Tedbiri.
Was this answer helpful ? Yes / No