Türkiye ekonomisi üçüncü orta vadeli büyüme potansiyeline sahiptir

Küresel kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Perşembe günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’nin yıllık ekonomisinin yaklaşık  % 4,8 oranında büyüdüğünü dile getirerek “Yatırımların ve  Büyümenin Potansiyelindeki Demografi” başlıklı raporda, Türkiye’nin ekonomik büyüme oranının üçüncü sırada yer aldığı dünyanın en büyük 10 gelişmekte olan piyasa listesini sundu.

Ajans, Türkiye’nin, GSYİH büyüme potansiyelini destekleyen önümüzdeki beş yıl içinde, genç nüfusunda sürekli büyüme oranının görüleceğini söyledi.

Fitch raporda , Türkiye’de çalışan başına etkileyici bir sermaye birikimi oranının olduğunu ancak bunun dışardan finanse edildiğini vurguladı.  Ülkenin güçlü büyüme oranı “yüksek yatırım oranlarının devam etmesi üzerine büyük bir önem taşıyor ” dedi.

Hindistan önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 6,7 potansiyel bir büyüme oranı ile raporda 10 gelişmekte olan piyasalar arasında en üst sırada yer aldı.

Çin ve Endonezya, her ikisi de yüzde 5.5’lik bir potansiyel büyüme oranı ile birlikte ikinci sırada yer aldı.

Güney Afrika, Brezilya ve Rusya’da GSYİH büyüme potansiyelinin sırasıyla yüzde 1,9, yüzde 1,8 ve yüzde 1,2 oranında en düşük olduğu tahmin edilmektedir.

Kaynak : www.dailysabah.com