Ülkeler arasındaki ticari duvarların kalkması, son dönemde dünya ticaretinde büyük rekabet yaratmış ve ülkelerin birbiri ile olan alışveriş hacmi önemli ölçüde artmıştır. Ticaretin serbestleşmesi, ülkelerin önüne, dünyanın en uzak bölgelerine dahi mal ve hizmet ihraç ederek ekonomik büyüme sağlama gibi bir imkân sunmuştur.

Ticaret fuarı, ihracat promosyonu için yeni bir pazar açabilen güçlü bir pazarlama aracıdır. Fuarlar, 20. yüzyılın son çeyreğinde yaygın olarak kullanılmaya başlamış olmasına karşın kökleri çok daha eskilere dayanır.

İhracatçılar sadece bunu yapmakla kalmaz, halkla ilişkiler yolu kişisel temas ile de satışları arttırır. Ticaret fuarları sayesinde ihracatçı mevcut fiyatı diğerleriyle karşılaştırabilir. Ülkenin ihracatçısı ödeme ve teslimat şartlarını anlayabilmektedir.

“Fuar” sözcüğü, Latince “Feria” kelimesinden gelir. Feria, genellikle manastır ya da kilise yakınlarında kurulan dini festivallere verilen isimdir. Benzer bir anlamı Almanca’da fuarların karşılığı olarak kullanılan “Messe” kelimesi de taşımaktadır. Latince ibadette kullanılan “Missa” kelimesinden türemiştir.

Yeni dağıtım kanalları da bulunmalı, ihracatçı ürün kalitesini, tasarımını ve marka bağlılığını oluşturmalıdır. Firmaların  katılım sonrasında, kendi pazar pozisyonu hakkında farkındalığı artacaktır ve rakiplerinin piyasa davranışlarını öğrenme şansını elde edecektir.  Ticari fuarlar, bir şirketin piyasadaki geleceğini netleştirmek için de kullanılabilir. Kârın maliyeti oranı bir fuara katılarak da iyileştirilebilir. Uzun vadede yukarıdaki tüm pazarlama faaliyetleri, ihracat hacmini artıracaktır.

Uluslararası fuar, farklı katılımcıların ve alıcıların ürünlerini, fikirlerini, teknolojilerini değiş tokuş etmek için bir çatı altında buluşturduğu platformdur.

Günümüz de rekabet üstünlüğü elde etmede uluslar arası pazarlar oldukça önemlidir. Ancak uluslararası pazarlara geçiş çok da kolay değildir.  Bu zorlu süreci, dünya çapında düzenlenen uluslararası ticaret fuarları kolaylaştırıyor. Bu nedenle, uluslararası ticaret fuarı uluslararası ticarete açılan kapılardan biri olarak düşünülmelidir.

Ticaret fuarı en eski ve en popüler pazarlama biçiminden biridir. Kurulmadan önce modern pazar ve yeni tanıtım etkinliklerinin uygulanması, fuar pazarlamada tanıtım araçları olarak önemli rol oynamaktadır.  Ancak, bugün yeni gelişme sonrasında pazarlama prosedürleri , ticaret fuarları hala popüler ve en etkili araçlar olarak kabul edilir. Her yıl dünya genelinde düzenlenen 2000’den fazla fuar, fuarların önemi ve popülaritesini ortaya koymaktadır.

Ülkemizde bilinen ilk uluslar arası fuar ise “Serg-i Osman” dır. 1863 yılında İstanbul’da düzenlenen fuarda Avrupa ülkelerine ait sanayi ürünleri ile birlikte yerli ve yabancı toprak ürünleri sergilenmiştir.

40’lı yıllara gelindiğinde, sergilerin yerini daha geniş kitlelere hitap eden fuarlar almıştır.

Günümüz Türkiye’sinde yılda 425 fuar düzenlenmektedir. Bunların 414’ü ihtisas, 11’i genel fuardır.

Bu fuarlarda ciddi anlamda iş bağlantıları oluşturulmakta, fuar için yurtdışından gelen iş adamları, bıraktıkları dövizlerle ülke ekonomimize katkı sağlamaktadır.

YAZAR: BETÜL EYUBOĞLU