Dünyada B2B Yada B2C Projeler Yayınlaşırken Hayatta Duymadığımız Kombinasyonlarda Ve Yapay Destekli Çağda İhracat Yöntemleri Değişirken Ve Dahası Gelişirken Biz Nasıl Olacakta Orta Gelir Sarmalından Kurtulup 500 Milyon Dolar İhracat Hedefini Açacağız Diye Düşünmekten Vaz Geçip Eyleme Geçeceğiz.

İGEME Olarak Biz Bu İşi Kendimize Görev Edindik. Bu Görevi Layığı İle Yapmak Ve Ülkemizde Bir Farklı Görüşün Bakış Açısının Yolun Olduğunu Söylemek İçin Çalışıyoruz. Bunun Sonunda Önce Sorular, Sonra Sorunlar Ve Çözümlere İlişkin Düşüncemizi Harekete Geçirmek Tecrübeyi de Model Haline Getirme Süreçlerini Yaşadık.

İhracatta Türk Tipi Çözüm Arayanlara: GATEOFTEC

Hem Dijital Hem Fiziki, Hem Gelecek Hem Gelenek…

Kobilerin İhracat Problemini Çözen Sistem…

www.gateoftec.com