İhracat

Gaziantep İhracat Zirvesi

GELECEK İÇİN ŞİMDİDEN ÇALIŞMAK GEREKİR. 2023 İÇİN HEDEF BELİRLEMEK. YENİ PAZARLAR BULMAK.
ÇÜNKÜ ÇÖZÜM GÜÇLÜ ÜRETEN EKONOMİ.

3 Haziran 2016 tarihinde ilki organize edilen Türk Ekonomisi çevresinin fikirlerini geliştirmek ve çeşitli sorunlara çözüm bulan bir tartışma platformunda buluşturmak amacıyla Gaziantep Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecektir.
2023 hedefi olan 500 Milyar Dolarlık ihracat için projeksiyon arayışları ile, yol haritasına ihtiyacı olan ihracatçılarımızı akademik, reel sektör ve bürokratik çevreler ile bir araya getirecektir. İhracat zirvesi bu alanda 2015 yılının ikinci çeyreğine girerken katılımcılara yeni bir perspektif kazandırmıştır.
Türkiye’de, büyüyen ekonomi ile birlikte, gelişen Türkiye’nin hızlı büyümesi için lokomotif görevi olan ihracatın nasıl şekillenmesi gerektiğini amaçlayan bu zirve, yeni fikirlerin konuşulmasını sağlayacaktır. Bu zirve ilgili kurum ve kuruluşlar en üst düzeyde katılım ile sanayici ve iş adamlarımızın ve herkesin bu alanda fikirlerini tartışacağı platform olmuştur olmaya devam edilecektir.
Kuruluşunuzun; yeniliklere, bilgi ve deneyimin paylaşımına verdiği önemin bir göstergesi olarak sonraki yıllarda yapılacak konferanslara da rehberlik edecek Gaziantep İhracat Zirvesine her türlü desteği vererek katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Kurumsal vizyonunuz doğrultusunda değerlendirmelerinize sunduğumuz bu organizasyonda Gaziantep Ekonomisine ve ülkemmiz ihracatına sağlayacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz..
Gaziantep, ihracatçısı güneyde yaşanan kaos sonrası yeni pazarlar arıyor.
Binerce sanayici ve tüccarımız son 5 yıldır güneyde hayatımızı ve ekonomimizi etkileyen savaş ve politik sorunlar sonrasında yeni pazar ve çıkış yolu aramaktadır. Bu çıkış yolunun hiç şüphesiz anahtarı İHRACAT’ tır. Bu amaçla ihracatçımızın ihtiyacı olan bilgi, yol haritası ve çözüm yollarının konuşulacağı bir zirve olmasını planlıyoruz..
Şehrin tüm paydaşları ile topyekûn başlattığı bu çalışma GAZİANTEP ekonomisi için önemli çalışmalara gebe olacaktır.
Üretim gücü, ipek yolu, tarihsel geçmişi, Anadolu ve Türkiye için önemi .sanayi ve üretim tesisleri ile Türkiye Ekonomisinin önemli bir merkezi GAZİANTEP yeni bir silkelenmeye yeni pazarlarda büyümeye atıl üretim gücünü harekete geçirmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla yapılacak her çalışma yeni bir başlangıç olacaktır.
Bu amaçla Uluslararası İhracatı Geliştirme Derneği, İhracatı Geliştirme Merkezi, Turkish Expo Directory, Turkish Expo Center öncülüğünde oluşan İhracat Zirvelerinin 1. adresi GAZİANTEP ihracat zirvesi Valilik, Belediye, Ticaret Odası, Sanayi Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Genç İşadamları Derneği katkıları ile organize edilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin Etkinlik Sayfasını Ziyaret Ediniz : www.gaziantepihracatzirvesi.com