Gelişen teknolojinin etkisiyle birlikte günümüzün popüler konusu ve uzun süre daha popülerliğini koruyacak olan ticaretin dijitalleştirilmesidir. Bu dijitalleşmeyle birlikte ticaret internet ortamına taşınmaya başlamıştır. Bu ticaretin payı gelişmiş ülkelerde genel ticaretin %10-15 ini temsil etmektedir. Dijital ticaret her geçen gün geleneksel ticaretten yerini almaya devam etmektedir.

Ticaretin dijitalleşmesiyle birlikte farklı ticaret kanalları açılmıştır. Bu ticarette sırasıyla hayatımıza girecek en genel kullanılan platformlar şu şekildedir;

  • B2C= Geleneksel satış yöntemlerinde de olduğu gibi firmaların son tüketiciye satışlarını ifade eder. Geleneksel satış yöntemlerinde olduğu gibi dijital ortamda da en büyük payı ifade eder.
  • B2B= Bu dijital ticaret yöntemi işletmelerin işletmelere yapmış oldukları satışları temsil etmektedir. Geleneksel satış yöntemlerinden çok hızlı bir şekilde pazar almaktadır. Firmalar ürün satmak veya satın almak için uzun yollar kat etmelerine gerek kalmadan dünyanın diğer ucundaki bir firmadan da ürünlerini satıp alabilmelerine imkan sağlamaktadır.
  • C2C=Bireylerin bireylere olan ticaretini temsil etmektedir. Bu platform geleneksel satış yöntemlerindekinden daha etkin bir şekilde hayatımıza girmiştir. Bunu destekleyen en büyük etkenlerden biri kullanmadığınız ürünlerinizi satın, internetten para kazanmak, oturduğunuz yerden para kazanmanın yolları gibi reklamlar ve kendi işini kurmaya istekli bireyler için giriş kapısı olması nedeniyle geleneksel satış yöntemlerinden daha hızla büyümektedir. Bunlara örnek olarak dünya genelinde e-bay, letgo gibi 2.el satış siteleri vb. siteleri verebiliriz.
  • C2B= Bu tür dijital satış siteleri bireysel kişilerin işletmelere yapmış oldukları satışları ve hizmetleri temsil etmektedir. Freelancer diye adlandırılan kendi işini yapan bireysel çalışanlar internet üzerinden firmalara yazılım, tasarım, firma çözümleri, ihtiyaç duyulan spesifik ürünlerin tedariki gibi satış ve hizmetler vermektedir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 4 temel e-ticaret platformunun yanında dünyada çeşitli platformlarda hayatımıza girmeye başlamıştır. Bunlardan biri B2M’dir.

B2M nin açılımı Business toMachines yani İşletmeden Makinelere’dir. Açıklayacak olursak e-ticaret yapan şirketlerin internet üzerinden makinelere bağlanarak stok kontrolleri yapabilmelerini sağlayarak nakit ve zaman kaybını ortadan kaldıran ve çok hızlı gelişen bir e-ticaret türüdür. Satışların internet ortamına aktarıldığı bir ortamda bu satışların yine bir dijital ortamla desteklenmesi ihtiyacıyla ortaya çıkmış bir e-ticaret modelidir. Tarafları iş (süreci kontrol eden kişiler), bilgisayar ve makinelerdir.

Yazar : CİHAD AYTEKİN