Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla KOSGEB tarafından uygulanan destek sistemidir.

Programdan faydalanmak isteyen işletmeler, Türk Ticaret Kanununda tanıtımlı gerçek ya da tüzel olmalı ve KOSGEB Veri Tabanı’na üye olmak zorundadırlar. KOSGEB Veri Tabanı’na üye olan ve aktif(güncel beyannameli) işletmelerin profil sayfalarına girerek Genel Destek Programı Başvuru Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunu doldurup Uygulama Birimi’ne telim edip programa dahil edilen işletmeler bu destekten 3 sene süreyle üst limitler dahilinde faydalanabilirler. Süresi dolan işletmeler, işletmenin talebi halinde destek programı yeniden başlatılabilir. Programı yeniden başlayan işletmeler için daha önce kullandırılmış olan destek miktarları dikkate alınmaz.

Program kapsamında verilen destekler aşağıdaki gibidir.

   

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
1.

Bölge

2., 3., 4.

Bölgeler

5. ve 6. Bölgeler
1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 70

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000
3 Tanıtım Desteği 25.000
4 Eşleştirme Desteği 30.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
6 Danışmanlık Desteği 22.500
7 Eğitim Desteği 20.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000
9 Tasarım Desteği 22.500
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000**
11 Belgelendirme Desteği 30.000**
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000
13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000
14 Gönüllü Uzmanlık Desteği21 15.000
15 Lojistik Desteği23 40.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın

%100 (yüz) oranında desteklenir. 25

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.26

Önemli notlar:

Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı % 100 (yüz)’e kadar uygulanabilir.

Belgelendirme Desteği kapsamında; TSE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.