Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu için kullanılan bir kısaltmadır. 12 haneden oluşan GTİP numarası uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak için kullanılır. GTİP kodları üretilen ürünler için ciddi derecede ayrıntı sunmakta ve aranılan ürüne ulaşılmasında kolaylık sağlamaktadır. Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği armonize sistemin ilk 6 hanesi tüm dünya da ortaktır. Aslında bir nevi ürünün T.C. kimlik numarasıdır.

Armonize sistem;

  • Gümrük vergilerinin tespitinde,
  • Uluslararası ticaret istatistiklerinin tutulmasında,
  • Menşe kurallarının saptanmasında,
  • Yerel vergilerin tespit edilip toplanmasında,
  • Ticaret müzakerelerinde (Dünya Ticaret Örgütü toplantılarında),
  • Nakliye vergileri ve istatistikleri için,
  • Dış ticareti kontrollere bağlı ürünlerin izlenmesinde (atıklar, ozon tabakasına zarar veren kimyasallar vb. kullanılmaktadır.

https://tim.org.tr/tr/gtip-arama