BİZ KİMİZ?

İGEME: İhracatı Geliştirme Merkezi

Özel bir girişim olarak felsefesi ihracat için çalışmak olan, yenilikçi, modern ve bilgiye dayalı bir organizasyondur.

İhracata dayalı büyüme; ülkelerin hem iç dinamiklerini hem de dünya pazarında marka ve algı değerlerini artırır. İGEME: İhracatı Geliştirme Merkezi olarak bizler ülkemizin dünyanın tüm ülkelerinde ürün ve hizmet satacak güçte yetenekte olduğuna inanıyor ve bu amaçla çalışıyoruz.

Bu amaçla, İhracatçımızın başarılı olabilmesi amacı ile ihracat aracılık, eğitim, danışmanlık, roadshow, organizasyon ve yayıncılık hizmetleri vermekteyiz. Türk şirketlerini ihracat gelişimine katkıda bulunmak temel görevimizdir. Bizce Türkiye’nin en büyük sektörü ihracattır. İhracatçılarımızı vatana hizmet eden kahramanlar olarak görmekteyiz.

NEDEN BİZ?

Tek mottomuz İhracatı Geliştirmek !

İGEME (İhracatı Geliştirme Merkezi); dış ticaret alanında yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya yönelik araştırma geliştirme çalışmaları yürütür. İhracatçılarımızın dış pazarlardaki paylarını artırmalarına yardımcı olur. Eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunarak, yerli ve yabancı iş çevrelerine ticari enformasyon sağlar. İhracatımızın ürün ve pazarlar yönünden çeşitlenmesine, nitel ve nicel olarak geliştirilmesine katkıda bulunur.

İGEME; bu etkinlikler doğrultusunda ihracatçıya ve ihraç potansiyeli olan kuruluşlara ihracat yapabilmeleri ve ihraç kapasitelerini artırabilmeleri için gerekli desteği sağlar. 360 derece hizmet sunar.

Bu anlamda çeşitli eğitim çalışmaları yapılmış, fuarlar düzenlenmiş, fuarlara katılım sağlanmış, çeşitli yayınlarla etkinlikler desteklenmiştir.

Ürün – pazar araştırmalarının yapıldığı, çeşitli istatistiklerin oluşturulduğu İGEME’de firma veri bankası sayesinde Türkiye’deki ihracatçı firmaların yıllara bağlı kazancı artmıştır. Ayrıca İGEME iş fırsatları konusunda ticaretle uğraşanlara her aşamada rehberlik yapar.

İGEME tüm bu çalışmaların başarılı olması adına Dünya da bir çok farklı noktadan veri akışı ve ihracatçılarımızın başarısı için kamu, özel, kurumun ve danışmanlık şirketlerinin Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.