Havayoluyla ihracat 2002-2016 yılları arasında taşımacılığın önemli yollarından biri haline geldi. Havayoluyla yapılan ihracat 2,3 milyar iken 17,7 milyar dolara ulaştı.

2002 yılından sonra havayolu ulaştırma politikası tüm insanların kullanma imkânına kavuşmasıyla ihracat için de önemli bir kanal oldu. Havayoluyla ihracat tutarı son 15 yılda 7,5 katına çıktı.

Havayolu yolcu sayısındaki artışa paralel olarak yolcu uçaklarındaki taşıma kapasitesinin de arttığı, havayollarının, kargo kapasitelerini doldurabilmek için de ihracatçılara fırsatlar sunduğu aşikâr. Navlun maliyetlerinin de düşmesi artı oldu. Ülkelerde yaşanan güvenlik sorunları da bazı ülkelere ihracatın önemli bir kısmını havayoluyla gerçekleşmesini sağladı. Elektronik ticarette de hızlı teslimat nedeniyle havayolu taşımacılığı tercih ediliyor.