Dünyanın en büyük coğrafi alanlarından ve en büyük nüfuslarından birine sahip olan Hindistan’da hizmet sektörüne dahil olan sağlık turizmi; 90’ların ortasında, ekonominin liberalleşmesi ile paralel olarak, başladı ve bu durum; eşyanın tabiatı gereği, burada ki özel hastanelerin Batı’da bulunan ileri teknoloji ve kaliteli medikal tesisler ile donatılmasını ve büyümesini teşvik etti.[1]

Bunların yanında Batı’da eğitim almış Hintli doktorların ülkeye geri dönmesinin sağlanması, İngilizce bilen personel sayısının çok olması,[2] tarihsel ve kültürel yakınlık, Yoga ve Ayurverda gibi alternatif tıp hizmetlerinin olması bu özelliklere eklenebilir.

Hindistan’da, devlet, sağlık turizmini geliştirmek ve markalaştırmak için 2003 yılından beri çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaları sıralarsak[3]:

  • Sağlık turizmi ve onu destekleyecek kampanyalara yönelik broşür ve CD vb. materyalleri hedef pazarlara göndermek,
  • Uluslararası fuarları aktif şekilde kullanmak,
  • Sağlık turistlerinin karşı karşıya kalabilecekleri problemler üzerine çalışma ve sorunlar için Mart 2010 Hindistan Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Enstitüsü görevlendirildi,
  • Sağlık turistinin kendisine (Medical Visa) ve onun refakatçisine (MX-Visa) özel vizeler hazırlaması, bazı durumlarda gecikmeyi azaltmak için Varış Vizesi (VoA) adı altında sınırda vize verilmesi,
  • Sağlık turisti için yapılan tedavilerin ihracat sayılması ve bunun için teşvikler verilmesi,
  • Yabancı yatırımı çekmek için girişimde bulunulması,
  • Sınırdan hasta hareketliliği sağlamak için çalışmaların yapılması,
  • Ülkede ki sağlık kuruluşlarının, uluslararası akreditasyonları almalarını, yurt dışında şube açmalarını ve uluslararası işbirliği yapmalarını sağlamaktır.

[1] Wong Kee Mun and Ghazali Musa, ‘’Medical Tourism in Asia: Thailand, Singapore, Malaysia and India’’, Medical Tourism, C. Michael Hall, USA: Routledge, 2013, ss: 167-187

[2] Connell, J. (2006), Medical Tourism: Sea, sun, sand and … surgery’’, Tourism Management, 27, 1093-1100; Tontuş, a.g.e., 72 ‘den aktaran; Yasin Bilim, ‘’Dünyada Medikal Turizm’’, Sağlık Turizmi, Saadet Pınar Temizkan, Ankara: Detay yayıncılık, 2015, ss. 101-126

[3] Dilaver Tengilimoğlu ve Ozgül Kahraman, ‘’Dünyada ve Türkiye’de Medikal Turizm’’, Sağlık Turizmi, Dilaver Tengilimoğlu, Ankara: Siyasal Kitapevi, 2013, ss. 99-121