İGEME : Hiser Proje Danışmanlığı

OKUMA SÜRESİ : 2 DK

T.C. Ticaret Bakanlığı, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi kapsamında bir dizi destek sunmaktadır. Bu desteklerden biri de, “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması” yani HİSER Proje Desteği’dir.

HİSER PROJE DESTEĞİ KAPSAMINDA

İhtiyaç Analizi,

Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri,

İstihdam,

Yurtdışı ve Yurtiçi Pazarlama Faaliyetleri desteklenmektedir.

ONAY BAŞVURUSU YAPILMALI?

HİSER Projesi’nden faydalanabilmek için proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak, onay alınması gerekmektedir.

[Total_Soft_Gallery_Video id=”1″]

Hiser proje danışmanlığı, bir çok fonksiyonel süreci içermektedir. Proje yazma, proje paydaşlarını bilgilendirme, proje süreç yönetimi konusunda süreç tecrübesi ile bakanlık koordinasyonunu sağlama, sürecin fayda ve geri bildirimi başarılmalıdır. Sektör bilgisi, ticari istihbarat, Pazar analizi ve sektör raporlarına hakimiyet ve coğrafyayı tanımak hiser proje danışmanlığının olmazsa olmazıdır.

İHTİYAÇ ANALİZİ DESTEĞİ KAPSAMINDA

İhtiyaç Analizi Rapor Bedeli ile

Faaliyet Organizasyon Giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, afiş-broşür giderleri, tercümanlık, vb.)

% 75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları olarak desteklenir.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETİ KAPSAMINMDA

Eğitim ve/veya danışmanlık gideri ile

Faaliyet organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, afiş-broşür giderleri, tercüman giderleri, vb.)

% 75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları olarak desteklenir.

İSTİHDAM DESTEĞİ KAPSAMINDA

Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,

Son 2 (iki) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) alan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olan,

En fazla 2 personelin istihdam giderleri,

% 75 oranında ve proje bazında en fazla 400.000 ABD Doları olarak desteklenir.

YURTDIŞI VE YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA

Ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri,

Oda ve kahvaltı giderleri,

Tercümanlık giderleri,

Organizasyon giderleri,

Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,

Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,

Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,

Ön heyet giderleri,

%75 oranında ve faaliyet başına en fazla 150.000 ABD Doları olarak desteklenir.

Hiser proje destekleri için, sağlık turizmi, eğitim ihracatı, yazılım, oyun teknolojileri, teknik müşavirlik, turizm, lojistik ve depolama, ulaşım ve nakliye projeleri yapılabilir.

Hiser proje danışmanlığında İGEME tecrübesinden faydalanın.

HİSER  Danışmanlığı iGEME tarafından yapılmaktadır. Urge proje hazırlık danışmanlık bedeli 50.000 TL +KDV dir.