Vlog & Blog

Hizmet İhracatı – Döviz Kazandırıcı Hizmetler

Ticaret Bakanlığı temel iki nedenden dolayı hizmet ihracatına önem verme projeksiyonunu güçlendirdi.
Birinci neden ülkemizde yaşanan sosyolojik evrim ve okuyan genç nüfusun kendine üretici mavi yakalı yerine hizmet sektöründe bir gelecek konumlandırmasıdır. Bu ülkemizde ve dünyamızda yaşanan eğitilen nüfusun doğru paradigmalarla desteklenmediğinde kendine sosyolojik ve toplumsal statü arayışın da ofis çalışanı posizyonunu seçmesinden kaynaklanmaktadır.
İkinci neden ise ülkemizin içinde bulunduğu coğrafik ve kültürel yapı içinde kendinden sayıf ve geri ekonomiler üzerinde gösterdiği kültürel ve dini bağlar nedeni ile oluşturacağı hinterlantta satış gücünü artırmak ve bundan para kazanmaktır.
Bu iki neden bizi hizmet ihracatına ve bunu da tanımlamaya itti. Bu nedenle belirlenen ürün ve hizmetler Bilişim, Sağlık, Eğitim, Medya, Lojistik, Yayıncılık ve Yönetim Danışmanlığı şeklinde tarif edildi. Bu tariflerin kimine katılmasak ta gelecek için ilk adım anlamını taşımakta olduğu için kabul etmemiz gerekiyor.
Bu projeksiyonu benimseyen ticaret bakanlığı 2017 yılı için Hizmet sektörünün benim katılmasına destek vereceği bireysel organizasyonları da belirledi.
Ticaret bakanlığının desteklediği organizasyonları www.ticaret.gov.tr   adresinden takip edebilirsiniz.