İLETİŞİME GEÇİN

Pazar Araştırma Raporu Hazırlama

Pazar Araştırma Raporu Nasıl Yazılır ve Yorumlanır

Pazar araştırması Masa başı ve alan araştırma olarak iki şekilde gerçekleşir.

Masa başı araştırması hedef pazarın seçimi ve Pazar potansiyelini ölçmekte kullanılır. Masa başı araştırması daha hızlı, daha az maliyetli ve araştırmacılara öngörü sağlaması açısından avantajlıdır. Güncel olmaması, genel olması gibi sorunları da barındırmaktadır. Masa başı araştırmasında bilgilerin toplanması ve değerlendirmesinde zorlanabilirsiniz. İnternet gibi veli nimet unutulmamalıdır bu durumda.

Masa başı araştırmasıyla firma ülkelerin rekabet yapısı, pazar büyüklüğü, kültürel, ekonomik ve coğrafi farklılıkları, müşteri istek ve ihtiyaçlarını değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında detaylı bilgi toplamakta, karşılaştırma yapmakta, hedef olarak seçilen pazarın yapısını ortaya çıkarmaktadır.

İşletme masa başı araştırması ile makro ortam ile ilgili verileri elde ederken, alan araştırması aşamasında pazar bölümü ile ilgili bilgilere ulaşmaktadır.

Masa başı araştırmasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucu pazarın büyüklüğü, gelişimi, eğilimler, potansiyel alıcı olabilecek ithalatçı ve distribütörlerin isim ve adresleri, Sektörel fuarlar ve ticari yayınlar hakkında bilgilere ulaşırız. Bu bilgilerin ülkelere göre kıyaslanması sonucu hedef pazarlar ya da pazar bölümlerindeki alıcıların gereksinimleri, anlayışları ve tercihleri bakımından farklılıklar gösterdikleri görülecek ve en uygun olan pazar bölümü ya da hedef pazar seçilecektir.

İşletmenin masa başı araştırmasını yapmak için zamanı yoksa ya da bu araştırmayı yapacak beceriye sahip değilse pazar araştırması hizmeti veren kurum veya kuruluşlardan hizmet satın alabilir.

Alan araştırması pazarın doğrudan ziyaret edilmesidir. Firma pazar yerinde yapacağı doğrudan görüşme ve incelemelerle, potansiyel alıcılar ve firma temsilcileriyle yapacağı birebir görüşme ve ziyaretlerle veri toplamaktadır.

İhracat yapmayı düşündüğünüz ülkede araştırma yapmak sizlere daha fazla avantaj sağlayacaktır. İthalatçıları yerinde görmek araştırmanız açısından önemlidir. Maliyetlidir ancak devlet teşviklerini bu süreçte iyi kullanmak gerekir ki minimize edelim.Pazar araştırması nedir?
Pazar Araştırması Danışmanlığı Nedir? Pazar Araştırma Danışmanlığının Faydaları Nelerdir? Pazar Araştırmasının Aşamaları nedir? Pazar Araştırması çıktıları nelerdir?

Pazar Araştırması nedir?

Çalışması yaptığınız ürün yada hizmete göre, alanda belirleyici kriterleri tespit etmektir. Bu kriterlerin sosyolojik, kavramsal, ihtiyaç matematiği ve istatistikler ile belirlenerek olası örneklemlerin kullanılarak simülasyonlar ve projeksiyonlar çıkarılmasıdır. Pazar araştırmasında “pazar”, “hedef kitle”, “sosyoloji”, tüketim alışkanlıkları”, “yaşam biçimi”, “değerler sosyolojisi”, psikoloji gibi gerekçeler tespit edilir. Bu tespit edilen kriterlerin hedef kitlelenin tespitene karar verme çarpanı araştırılır.

Araştırmacı, araştırma konusu olan ürün yada hizmetten önce genel değerlendirme ile kavramsal sosyolojiye bakar. Bu bakış araştırmacının ürün ve hizmeti hedef kitleye doğru kanallar ile ulaştırmasını sağlar. Bugün hedef kitlenin kriterleri girift ve sofistikedir.

Araştırmacı bu hedef kitlenin sosyolojik ve tüketici alışkanlıklarına göre bir değerlendirme kriteri çıkarmak ile görevlidir. Bu renkler, siyasal sosyal ve toplumsal ön kabul ve yargıları içerir. Araştırmacı ürün ve hizmetlerin tüketim karar verişindeki tüm süreçleri ele almak zorundadır.

Pazar Araştırma Danışmanlığı Nedir?

Araştırmacının yaptığı değerlendirmelere göre olası pazarda firmanın hangi ürün yada hizmeti pazarlayıp pazarlayamayacağından başlayarak tüm sürece Adan Zye karar verir. Bu süreçte hedef pazardaki sosyolojik ve kültürel değerler anane ve görenekler o firmanın marka, amblem ve logosundan başlayarak, hizmetin sunulma biçimine, fiyat ve ödeme şekline, olası yasal ve toplmusal kuralların belirlenmesine dijital yada konvansiyonel medya planlamasına, hangi medyanın hangi rengin hangi dilin seçileceğine karar verilmesi gerektiğine karar vermek ve bunu seçenek olarak ortaya koymaya kadar gider.

Pazar Araştırma Teknikleri Nelerdir?

 • Masabaşı çalışma,
 • Anket,
 • Açık görüşme,
 • Dijital Analiz,
 • Dijital Araştırma,
 • Bechmarketing,
 • Yerinde İnceleme,
 • ulusal Rapor ve Omnibus,
 • Uluslararası Değerlendirme Raporu
 • EuroMonitör ve DTÖ bazlı veri analizi
 • Ticari İstihparat Verileri
 • Karşılıklı Örneklem

Pazar Araştırma Danışmanlığı Çıktıları Nelerdir?

 • Danışmanlık Raporu ve Yol Haritası verilmelidir
 • Rapor Başlıkları ve İçerikleri
 • Pazarın Verileri
 • Hedef Kitle Dini Siyasi ve Toplumsal Verileri
 • Pazarın sosyo politik durumu
 • Pazarın ekonomik ve sosyolojik yapısına ilişkin bilgiler
 • Pazarın Ekonomik ve GSMH verileri
 • Pazarın ihtiyaç ve Talepleri
 • Pazarın ihtiyaç ve taleplerinin sebepleri
 • Pazardaki mikro popilasyon verileri
 • Kurumsal Kimlik değerlendirme ve tavsiyeleri
 • Dijital Analiz ve Yol Haritası
 • Fiyat ve Ödeme Biçimi Çalışması
 • Ürün çeşitlendirme ve biçimlendirme
 • Dağıtım kanalları tespiti
 • Tutundurma yol haritası
 • Katılımcılar Politikası
 • Fiziksel Unsurlar yolculuğu
 • Süreç Yönetimi Politikası
 • tespit edilmelidir.
 • Pazar Araştırması Aşamaları

Danışmanın görüşü

Pazar araştırması eğer araştırmanız belirli bir hedef kitleyle sınırlandırılmışsa ve bu hedef kitlenin davranışlarıyla ilgili derinlemesine bir araştırma yapmanız gerekiyorsa bu, pazar araştırmasıdır. Pazarlama araştırması ise pazar araştırmasını da kapsamakla birlikte çok daha geniş bir müşteri yelpazesine dayalı olarak yürütülür. Aynı zamanda, yeni ürün araştırmaları ve dağıtım yöntemlerine dair bilgi toplamak istiyorsanız da pazarlama araştırması yapabilirsiniz.

Aradaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için; pazarlama araştırmasının pazar araştırmasının aksine yalnızca hedeflenen müşterilerin kim olduğuna dair bilgi toplamak amacıyla yapılmadığını, bununla birlikte bir şirketin pazarlama sürecinin araştırılmasıyla da ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Pazarlama Araştırmasının 3 Temel Avantajı

Pazarlama araştırması sayesinden pazarlama stratejilerinizi çok daha doğru bir şekilde yönlendirmenizde faydalı olacak verileri elde edebilir ve pazarlama hedeflerinize çok daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz. Pazarlama araştırmasının size sağlayacağı diğer avantajlar ise şu yöndedir;

 • İletişimi Güçlendirir: Edindiğiniz bilgiler ile mevcut müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle aranızdaki iletişimi kuvvetlendirmenizi sağlar.
 • Fırsatları Belirler: Pazarlama araştırması size fırsatların nerede olduğunu gösterir ve yalnızca üst düzey fırsatların değil aynı zamanda kolay bir şekilde fırsata çevirebileceğiniz durumları da fark etmenize yardımcı olur.
 • Riskleri Düşürür: Riskleri azaltmanızda size yardımcı olacak detaylı bilgiler sağlar.

Pazar Araştırma Raporu Hazırlama

Pazar Araştırma Raporu : Ülke raporu: 3.500 $ + KDV

Pazar Araştırma Raporu : Ürün raporu: 3.000 $ + KDV