İLETİŞİME GEÇİN

Sağlık Turizm Akreditasyonu

Yetki belgeli sağlık turizmi aracı kuruluşu nasıl olunur?

Yetki belgesi olan sağlık kuruluşu unvanı nasıl kazanılır?

Bu belge olmadan sağlık turizmi yapamıyoruz.

Bu belge olmadan sağlık turizmi teşviklerinden yararlanamıyoruz.

Acenteler ya da klinikler bu belgeyi nasıl alır?

Tüm bu soru ve bürokrasinin cevabı için bizi arayın sürecin tamamını tecrübeli ve uzman ekibimiz tarafından yürütelim. Siz rahatınıza bakın.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alım hizmet bedelimiz 10.000+KDV’dir

Sağlık Turizmi Akreditasyonu

Türkiye’de son dönemlerde gündemde olan sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık sektöründe birçok alanda gelişim yaşandı. Bu dönüşüm projesi kapsamında dünyada her geçen gün popülerliğini arttıran sağlık turizmi içinde güncellemeler yapıldı.

TC. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yerlere 28.12.2021 tarihinde gönderdiği genelgeye göre sağlık turizmi yetki belgesi olmayan kurumların sağlık turizmi faaliyetleri yapmaması adına denetimlerin sıkılaştırılmasına karar verildi.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Neden Önemli

  1. Sağlık Bakanlı tarafından gerekli denetimler sonucu verilen yetki belgesi sağlık turizminin nitelikli bir hal alması için büyük bir önem taşıyor. Sağlık turizmi yapmak için gerekli niteliklere sahip olmayan doktor ve sağlık kuruluşlarının bu alanda faaliyet göstermesi Türk sağlık turizmine oldukça zarar verebiliyor.


Buna ek olarak yasa dışı gerçekleştirilen sağlık turizmi faaliyetleri bu sektörün kayıt altına alınmasına da engel olarak gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasına da engel oluyor. TC. Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık turizmi belgesinin yaygınlaştırılması ile Türk sağlık turizminde nitelikli ve verimli hizmet anlayışı da yaygınlaşacaktır.

Yasal Yükümlülükler Söz Konusu


Sağlık turizmi faaliyetlerinin yetki belgesine tabii olması Sağlık turizminde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşların yetkilendirilmesi, bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar 13.07.2021 tarihli ve 30123 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı Hakkında Yönetmelik Hükümleri’’ ile belirlenmiştir. Bu hükmün 5(1). Maddesinde;

‘’Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyetlerinde bulunabilmek için; sağlık tesisi ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki belgesi olmayanların faaliyetleri bakanlıkça durdurulur.’’ İfadesi yer almaktadır.

Ayrıca bu karara ek olarak 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 11. maddesinde yer alan;

’’ …Ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan ve yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.’’

‘’ Özel izne tabii hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından izin almaksızın açan ve buralarda verilecek hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.’’
İfadeleri ile hizmet belgesi olmaksızın faaliyet göstermenin yasal yükümlülükleri net olarak belirlenmiştir.

Denetimler Sıklaştırıldı

Sağlık Bakanlığı’nın il Sağlık Müdürlükleri’ne gönderdiği yazıda sağlık turizmi faaliyetlerinin denetlenme işleminin sıkılaştırılmasına karar verildi. Artık sağlık hizmeti gösteren kurum ve aracı kuruluşlar yasa dışı faaliyet göstermeleri durumunda ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.


Türk sağlık turizmini dünya genelinde markalaştırmak ve hizmet kalitesini dünya standartlarına çekmek istiyorsak ülkece elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Tüm işlemlerin yasal çerçeveler içerisinde gerçekleştirilmesi, kalite standartlarının asgari düzeyde belirlenmesi hem bizim hem de sağlık turistinin geleceği için oldukça faydalı bir adım olacaktır.


İlerleyen dönemlerde sağlık turizmi yetki belgesi almak çok daha sıkı denetimlere tabii olacaktır. Türk sağlık sisteminin içerisinde bulunduğu dönüşüm programı ile sağlık hizmetlerinin nitelik ortalaması her geçen gün artış gösterecektir. Uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri gerçekleştiren yasal çerçeve içerisinde hareket etmesi tüm sağlık turizmi paydaşları için yerinde bir davranış olacaktır.


İGEME Genel Müdürü Murat IŞIK konu ile ilgili yaptığı açıklamada ; ”Sağlık turizmi yetki belgesinin önemini yıllardır vurguluyoruz. 13 Temmuz genelgesi ile başlayan süreçte kontrolsüzlük sadece son 6 ayda 5 ex vakası ile sonuçlandı.
Birçok kişinin işin ciddiyetini anlamaması ve sağlık hizmetlerinde girişimci refleksi ile sorumsuz ve hukuksuz hareket etmenin cezasını sağlık turizminde tüm ülke ve Türkiye markası olarak çekmeden önlem alındı. Bu kararın hızla uygulanması çok önemlidir. Bu cezalar kesilip takibi yapılıp kontrol sıklaştırılmalıdır. Bu şekilde sağlık turizminde markamızı inşa edebiliriz.‘‘ dedi.

Her hastane her doktor, poliklinik, muayenehane, tıp merkezi yabancı hastaya bakabilir mi?
Cevap: HAYIR

Sağlık turizmi yapmak, yurt dışından tedavi için hasta getirmek, hastaneler ve doktorlar ile muayenehaneler için yurt dışına yönelik reklam yapmak, bu süreci yöneten iş modeli ile para kazanmak için Sağlık Turizm Acentesi olmak gerekir.

Hastanelerde, polikliniklerde, muayenehanelerde belgelendirme yapan ve bunu tüm türkiye de başaran ekibimiz, bu konuda uzmanlık ve kolay yollarını çözümlemiş bu anlamda devlet kurumlarına ve rehberlik etmiş ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.

Bu konuda herkesin bildiği doğrular ne yazık ki yanlış, ve bir sürü dedikodu ve yapılması gerekenlerle ilgili tevatür var.

Türkiye’de ilk Sağlık Turizm Acentesi kuran 50 dolayında Sağlık Turizm Aracı Kuruluş Yetki Belgesi alımında danışmanlık yapan İGEME, sıfırdan Acente kuruluşu için Tursab ve yetki belgesi alan, ilk şirket devir olmadan A sınıfı acente devir işlemini gerçekleştiren ekip olarak danışmanlıklar yapıyoruz.

A’dan Z’ye Sağlık Turizmi eğitiminde 1.200 dolayında karar vericiye yol gösteren, 75 uzmanlık programı ile kamu, özel ve sektöre uzman kazandıran, kendi ekibinden 3 danışmanlık kuruluşu ve 2 acente çıkmasını sağlayan İGEME, bu konuda el kitabı niteliğinde olan A’dan Z’ye Sağlık Turizm Pazarla ve Yönetişimi kitabını kaptanımız Murat IŞIK yazdı ve sektöre sundu.

Sizde Sağlık Turizm Aracı Kuruluşu olmak istiyorsanız, A Sınıfı Acente Belgesi devir almak, şirket kurma aşamasından hasta gelene kadar rehberiniz olarak çalışıyor.

Sağlık Turizmi akreditasyonu hastane ve klinikler için
+90 212 236 00 24
+90 545 214 43 63

İstanbul Merkezimiz Sonrası İzmir Ofisimiz Ankara Ofisimiz ve Denizli Temsilciliğimiz çalışmalara başlamıştır. Arayın ziyaretinize gelelim…

https://2022.igeme.com.tr/saglik-turizmi-akreditasyonu-muayeneler-icin/https://2022.igeme.com.tr/saglik-turizmi-akreditasyonu-hastane-ve-klinikler-icin/https://2022.igeme.com.tr/saglik-turizmi-akreditasyon-belgesi-acenteler-icin/