İLETİŞİME GEÇİN

Eğitim İhracat Teşvikleri Danışmanlığı

Eğitim İhracatına Yönelik Tanımlar ve Destek Unsurları Nedir?

Eğitim İhracatı Teşviklerinizi alıyoruz. Sizin için sadece takip etmiyoruz, bu vizyon ile işinizi geliştirmenizi sağlıyoruz. Bu amaçla sizinle işinizi geliştiriyoruz. Eğitim İhracatı konusunda A’dan Z’ye çalışan bir ekip ile kurumunuzu ve sistematiğinizi geliştirerek teşvik evreni içinde size bir teşvik ile çalışma vizyonu kazandırıyoruz.

Siz de Eğitim İhracatı teşviklerinden yararlanmak, Eğitim İhracatı teşvikleri ile harcamalarınızı geri alırken markanızı geliştirmek istiyorsanız bizi arayın. Teşvik danışmanlığı için tecrübeli ve vizyoner ekibimiz ile hem teşvikleri alın hem de bu teşvikleri hangi alanda kullanarak nasıl yabancıya eğitim nasıl satılır öğrenin.

Eğitim ihracatçısı, yabancıya konut satarak ihracat yapan önemli bir kesim şimdi uzun süredir beklediği desteklerin sevincini yaşamaya başladı. Destekler belli oldu.

İgeme olarak sektörünün öncisi danışmanlık hizmetlerimiz ile size Eğitim İhracatı satış Teşvikleri konusunda yardıma hazırız.

Eğitim İhracat Destekleri Nelerdir?

Eğitim ihracatçısı: Türkiye’de yerleşik üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşları, olarak artık ihracatçı sayılacak ve ihracat desteklerinden yararlana bilecek.

Eğitim İhracatçısı Hangi Destekleri Alabilir

Tescil ve koruma desteği
Yararlanıcıların yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği
Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Acente komisyon desteği
Yararlanıcıların ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Tanıtım heyeti desteği
Yararlanıcıların tanıtım heyetlerine ilişkin giderleri %60 oranında ve heyet başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası öğrenci ofisleri kapasite geliştirme desteği
Yararlanıcıların uluslararası öğrenci ofislerinde istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 personelin brüt maaşları %60 oranında ve personel başına aylık en fazla 15.000 TL tutarında desteklenir.

Akademisyen istihdam desteği
Yararlanıcıların istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu akademisyenin brüt maaşları %60 oranında ve akademisyen başına aylık en fazla 70.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası sıralama desteği
Yararlanıcıların uluslararası sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda yer almalarına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Uluslararası kuruluşlara üyelik desteği
Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ilişkin üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yararlanıcılar için en fazla 5 yıl boyunca, %60 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

Yurtdışı Birim desteği
Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 900.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı etkinlik katılım desteği
Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım tanıtım desteği
İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin Bakanlık tarafından belirlenen milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.400.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi etkinlik katılım desteği
Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği
Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlara ilişkin ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Rapor desteği
Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör veya ülke raporuna ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti programları desteği
İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi desteği
İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 4.800.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi kapsamında gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşları %75 oranında ve personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

Sanal fuar organizasyon desteği
İşbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve sanal fuar başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği
İşbirliği kuruluşlarının eğitim sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Eğitim İhracatı Firmalarına Teşvik Danışmanlığı Hizmet Paket Fiyatlarımız
Sistem Entegrasyonu 5.000+KDV
Tek Paket Teşvik Danışmanlığı Hizmet Bedeli AYLIK 4.250 KDV dahil +%5 komisyon
Tek Dosya başvuru bedeli: 2.000+KDV+alınan Teşviklerin %5

Murat IŞIK
İhracatı Geliştirme Merkezi