İLETİŞİME GEÇİN

HİSER – UR-GE Danışmanlığı

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi, 
URGE (ur-ge) NEDİR?

Sektörel anlamda bireysel aksiyonların dışında firmaların ve o sektörde çalışan tarafların bir araya gelerek oluşturacağı ve Dünya ile rekabetin sektörel yada bölgesel olarak kolaylaşmasını sağlayacak projelerle fiili destek programıdır.
Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmaktır.

URGE nasıl kurulur?

“Bir sektörel iş birliği kuruluşu tarafından”

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
 • İhracatçı Birlikleri
 • İl Ticaret ve Sanayi Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Sektörel Üretici Dernekleri
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
 • İmalatçı Dernek Birlik
 • Kooperatifler

önderliğinde o sektörden en az 10 firmanın bir araya gelerek bir proje ile müracat etmesi ile ve bunu TİCARET BAKANLIĞI nın kabul etmesi ile olunur.

URGE (ur-ge) Projesinin amacı nedir?

Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Ortak İhtiyaç Analizi
 • Öğrenme (Eğitim ve Danışmanlık)
 • Pazarlama (Tanıtım, Marka, Ticaret Heyeti, Eşleştirme)

Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan hizmet yada üretici firmaların, yan sanayi firmalarının, üretim tedarikçilerinin ve kurumların (örneğin üniversiteler, kalkınma ajansları, odalar, sektör dernekleri) bir araya geldiği bir çalışma modelidir.

URGE (ur-ge) süreci nasıl ilerler?

Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, hizmet sağlayıcıları, uygulayıcıları ile öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütünüdür.

Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :

 • • Ortak ihtiyaç analizi,
 • • Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
 • •Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi

Başvurular İşbirliği Kuruluşu tarafından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

 • Açık başvuru dönemi.
 • Proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce başvuru yapılır.
 • Başvurular iki aşamalı olarak yapılır:
  • Ön Başvuru – İhtiyaç Analizi (Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi, Rekabetçilik Analizi, Pazar Analizi, Sektör Analizi vb.)
  • Eğitim ve/veya Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti ve İstihdam Desteği Başvurusu

URGE (ur-ge) de hangi destekler alınır?

 • Eğitim ve Danışmanlık
 • Yurtdışı Pazarlama Programları
  • Ortak Pazar Araştırmaları
  • Pazar Ziyaretleri
  • Küme Tanıtım Faaliyetleri
  • Ticaret Heyetleri
  • Yurtdışı Fuar Ziyaretleri
  • Eşleştirme vb. Organizasyonlar
 • Alım Heyetleri
 • Bireysel Danışmanlık
 • İşbirliği Kuruluşuna İstihdam Desteği

AŞAMA İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile organizasyona yönelik giderlerin en fazla %75’i 400.000 $’a kadar desteklenir.

 • Program Organizasyonuna Yönelik Faaliyet Giderleri
 • Eğitim/Danışmanlık Hizmet Bedeli
 • Eğitmen/Danışmanların Konaklama ve Ulaşım Giderleri
 • Tercümanlık, Doküman Çoğaltımı, Salon Kirası, Kırtasiye, Çay-Kahve İkram Giderleri

Eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 25 kişidir.

Eğitim ve Danışmanlık Konuları (Örnek)

 • Ar-Ge ve Yenileşim Süreçleri
 • Kurumsal Yönetim Süreçleri
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanlığı
 • İş Planı ve İhracat Stratejilerinin Hazırlanması
 • Ulusal ve Uluslararası Pazarlama
 • Dış Ticaret
 • Standart ve Mevzuatlara Uyum
 • Eko-Yenileşim

Yurt dışı pazarlama programları kapsamında en fazla 5 faaliyet, %75’i 150.000 $/faaliyet olarak desteklenir.

 • BROP İllerinde En Az 5, Diğer İllerde 8 Şirket Katılımı
 • Bir Şirketten En Fazla 2 Kişinin Giderleri
 • Program Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Yapmak Üzere İşbirliği Kuruluşunca Yurtdışında Görevlendirilen 2 Kişiye Ait Giderler
 • Her Bir Faaliyet İçin Ayrılan Süre Yol Hariç En Fazla 10 Gün

Alım heyeti programları kapsamında en fazla 10 faaliyet, %75’i 100.000 $/faaliyet olarak desteklenir.

 • Desteklenen giderler
 • Ulaşım Giderleri
 • Konaklama (Oda-Kahvaltı) Giderleri
 • Tercümanlık Giderleri
 • Seminer, Konferans, Toplantı ve İkili Görüşmelerin Yapıldığı Yerlerin Kiralama Giderleri
 • Görsel ve Yazılı Tanıtım Giderleri

Halkla İlişkiler Hizmet Giderleri (İşbirliği Kuruluşunun Organizatör Şirket ile Çalışılması Durumunda Organizatör Şirkete Ödenecek Hizmet Bedeli

Programa katılan şirketler Bakanlık tarafından uygun görülen konularda, program bitiminden en geç 2 yıl içinde bizzat başvurarak, bireysel danışmanlık alabilirler.

 • Eğitim veya danışmanlık programı ile yurt dışı pazarlama veya alım heyeti faaliyetlerine katılım şartı aranır.
 • 3 yıl boyunca %70 oranın da en fazla 50.000 $/yıl destek
 • Danışmanlık hizmeti Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlardan veya doktor unvanına sahip kişilerden alınır.

İSTİHDAM DESTEĞİ
Projede ilk defa istihdam edilecek 2 uzman personelin istihdam giderinin en fazla %75’i desteklenir.

 • Destek proje süresince toplamda 3 yılı aşmamak üzere verilir.
 • İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir.
 • Uzman personelin üniversite mezunu olması, özel sektör veya kamu deneyimi bulunması ve yabancı dil bilmesi gerekir.
 • Uzman personelin değerlendirilmesinde proje yönetimi, küme yönetimi, organizasyon ve iletişim becerileri ile sektör/bölge ve dış ticaret alanındaki deneyimleri dikkate alınır.

URGE (ur-ge) projesinde maksimum destek örneği:

 • İhtiyaç Analizi, Eğitim Programı ve/veya Danışmanlık Faaliyeti
  • En fazla 400.000 $
 • 3 Adet Yurtdışı Pazar Araştırması, 2 Adet Küme Tanıtım Faaliyeti
  • 5 * 150.000 $ → 750.000 $
 • 10 Adet Alım Heyeti Faaliyeti
  • 10 * 100.000 $ → 1.000.000 $
  • 10 Firmanın Bireysel Danışmanlık Gideri
  • 10 firma * 50.000 $ → 1.500.000 $
  • Toplam 3.650.000 $ Destek
URGE (ur-ge) danışmanlığı nedir?

URGE (ur-ge) danışmanlığı A’dan Z’ye tüm süreci yönetmeye talip olmak ve aşağıdaki kriterler de başvurudan proje süresince ihtiyaçların tespitine kadar sürer.
Başvuru Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıdaki ölçütler esas alınarak değerlendirilir.

 • Şekle Uygunluk
 • Projenin Tahmini Maliyeti
 • Proje İçeriği
  • Faaliyetlerin Proje Amaç ve Hedefleri ile Uygunluğu
  • Katılımcı Şirketlerin Yapısı, Aynı Değer Zincirinde Yer Almaları ve Birbirlerini Tamamlayıcılığı
  • Faaliyetlerin Süresinin Faaliyet İçeriği ile Uygunluğu
 • Projenin Uygulanabilirliği
  • Mali ve Fiziksel Kaynakların Yeterliliği
  • Aktif Görev Alan Kişi Sayısı
  • Benzer Proje Tecrübesi
URGE (ur-ge) danışmanlığı süreci nasıl işler?
Yapılacak proje başvurularında deneyimli bir “kolaylaştırıcı” ve “sürece odaklı uygulamacı” vasfıyla;

Projenin Hazırlanması,
Projeye Katılacak Firmaların Belirlenmesinde Yol Gösterici Olunması,
YENKAP Modeli ile İhtiyaç Analizi’nin Gerçekleştirilmesi,
Eğitim ve Danışmanlık Programı’nın Koordine Edilmesi,
Uzmanlık Alanımıza Giren Konularda Eğitim Verilmesi.
Yurtdışı alım ve satım heyeti org
Dahil tüm sürecin danışmanlığıdır.

UR-GE Danışmanlığı
İGEME tarafından yapılmaktadır.

Urge proje hazırlık danışmanlık bedeli 50.000 TL +KDV dir. Yönettiğimiz Sürece Sistem içinde aktif rol alarak koordinasyonunu sağlamak temellidir.

T.C. Ticaret Bakanlığının 2010/8 sayılı Tebliğinin kapsamında desteklenen sektörel kümelenme projeleridir.
Kümelenme projeleri ile firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde:


Ortak ihtiyaç analizi,
Öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilerek ve 3 yıl boyunca birlikte hareket etmesi sağlanarak uluslararası arenada rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından %75 oranında desteklenmektedir. Tüm faaliyetler iş birliği kuruluşlar tarafından prefinanse edilmektedir. Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projeye katılan firmaların, projeyi hazırlayan kuruluş önderliğinde, ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Proje maliyetlerinin %75’i Ekonomi Bakanlığı, kalan %25’lik kısım ise projeye katılan firmalar tarafından karşılanmaktadır.

Bir firma aynı zamanda iki ayrı UR-GE projesinde yer alamamakta, TURQUALITY programında yer alan firmalar UR-GE desteğinden faydalanamamaktadır. Projelere katılımcı sayısı en az 10 firma olup, başarılı bir proje için beklenen, 15-30 firmanın bir araya gelerek küme oluşturmasıdır.

URGE proje danışmanlığı, bir çok fonksiyonel süreci içermektedir. Proje yazma, proje paydaşlarını bilgilendirme, proje süreç yönetimi konusunda süreç tecrübesi ile bakanlık koordinasyonunu sağlama, sürecin fayda ve geri bildirimi başarılmalıdır. Sektör bilgisi, ticari istihbarat, Pazar analizi ve sektör raporlarına hakimiyet ve coğrafyayı tanımak URGE  proje danışmanlığının olmazsa olmazıdır.