İLETİŞİME GEÇİN

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Sağlık Turizm Teşviklerinizi alıyoruz. Sizin için sadece takip etmiyoruz, bu vizyon ile işinizi geliştirmenizi sağlıyoruz. Bu amaçla sizinle işinizi geliştiriyoruz. Sağlık Turizmi konusunda A’dan Z’ye çalışan bir ekip ile kurumunuzu ve sistematiğinizi geliştirerek teşvik evreni içinde size bir teşvik ile çalışma vizyonu kazandırıyoruz.

Sağlık turizmi 2020 ve sonrasında Türkiye’nin en önemli silahı olacaktır. 2011 yılından beri söylediklerimiz tek tek gerçekleşirken sektörün büyümesinin önündeki psikolojik sınırlar pandemi günlerinde kırılmıştır. Sağlık turizmi çalışmalarında geç kalmayın. Sağlık turizmi 2015/8 Kararı ile TURQUALITY kapsamında hizmet ihracatı olarak kabul edilmiştir. 2012 yılında başlayan hizmet ihracatı ve sağlık hizmetlerinin bu kategoride değerlendirilmesi ile birlikte bir çok destek ve sektörü teşvik edici düzenleme hayata geçmiştir.

Sağlık turizm teşvikleri ve bu teşviklerin alınması için Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı Türkiye de ilk kez İGEME tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 2012 yılında başlayan düzenlemeler ile birlikte başlayan çalışmalarımız 2015 yılında alınan kararların ve 13 Temmuz Sağlık turizmi yönetmeliği sürecinde bilgilendirme toplantıları ve sonra geleneksel hale gelen vizyon toplantıları ile sektöre duyurulmasına katkıda bulunduğumuz çalışmalar olmuştur. Birçok desteği ilk kez bizim danışmanlık yaptığımız firmalar almış ya da düzenleme ilkeleri bizim tecrübelerimizle çözüm yolu bulmuştur.

20 Nisan 2022 Tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 5448 Sayılı Karar ile Sağlık Turizmi Teşvikleri yeniden düzenlendi.

Bu konuda yapılan çalışmalar ile Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı aldığı kararlar ile dinamik bir alanda çalışıyoruz.

Tüm teşviklerin alınması süreci sadece evrak düzenleme süreci ise bence siz de yapabilirsiniz. Yeterince zamanınız, işleri takip edecek personeliniz, yada mevzuat ve bürokrasi kafası ile düşüne biliyorsanız. Bunun dışındaki durumlarda bizi arayabilirsiniz.

İGEME Teşvik Danışmanlığı Hizmet Paket Fiyatlarımız
-Tek Paket Teşvik Danışmanlığı Hizmet Bedeli AYLIK 4.250 KDV dahil +%5 komisyon
-DYS Sistem kurulum ve Sisteme ilk dosya girişi 5000+KDV
-Tek Dosya başvuru bedeli: 2.000+KDV+alınan Teşviklerin %5
Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı +90 545 214 43 63 – WhatsApp

SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU

Destek Unsuru

Oran

Destek Üst Limiti (TL)

Diğer Limitler

Ön Onay

10%

Tescil ve Koruma

60%

600 bin/ yıl

x

Pazara Giriş Belgeleri

600 bin/belge

İstihdam

Muayenehane ve poliklinik 600 bin/yıl

5 yıl

istihdam öncesi

Diğer yararlanıcılar 2.4 milyon/yıl

10.8 bin/aylık/personel

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi

Muayenehane ve poliklinik 240 bin/yıl

Diğer yararlanıcılar 960 bin/yıl

Hasta Yol

Muayenehane ve poliklinik 600 bin/yıl

5 yıl

Diğer yararlanıcılar 6 milyon/yıl

12 bin TL/hasta

Birim

Muayenehane ve poliklinik 600 bin/birim/yıl

ülke başına 5 yıl

  Diğer Yararlanıcılar 1.44 milyon/birim/yıl

azami 25 birim

Yurt İçi Tanıtım/Eğitim

600 bin/program

azami 5 adet/yıl

1 ay

x

Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası

70%

2.4 milyon/ yıl

SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU

Destek Unsuru

Oran

Destek Üst Limiti (TL)

Diğer Limitler

Ön Onay

İlave (+10)

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

60%

Muayenehane ve poliklinik 2.4 milyon/yıl

5 yıl

1 ay

���

Diğer yararlanıcılar 6 milyon/yıl

(özel tanıtım)

Yurtdışı Etkinlik Katılım

300 bin/etkinlik

���

Prestijli etkinlik 600 bin/etkinlik

Yurt İçi Etkinlik Katılım

300 bin/etkinlik

Ürün Yerleştirme

1.2 milyon/yıl

5 yıl

1 ay

Acente Komisyon

Muayenehane ve poliklinik 240 bin/yıl

5 yıl

Diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri 1,2 milyon/yıl

Sağlık ve Spor Turizmi
Tanımları ve Teşvikleri

Tescil ve koruma desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Pazara giriş belgeleri desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Acente komisyon desteği

Sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen yararlanıcıların acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.
(2) Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 240.000 TL, diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

İstihdam desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

Yabancı dil ve sağlık turizmi eğitimi desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir.

Hasta yol desteği
Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 12.000 TL tutarında desteklenir.

(2) Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 600.000 TL, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında faydalanır.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60, işbirliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.
Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 2.400.000 TL, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 6.000.000 TL, işbirliği kuruluşları yıllık en fazla 9.600.000 TL, spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

104 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında faaliyet gösteren sektörel internet portalına üye yararlanıcılar için destek oranı, portalda yer aldıkları süre boyunca %70 olarak uygulanır.

Birim desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında yararlanır.

Yurtdışı etkinlik katılım desteği

MADDE 11- (1) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Milli katılım organizasyonunu tanıtım desteği

İşbirliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi etkinlik katılım desteği

Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt içi tanıtım ve eğitim desteği

(1) Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60, işbirliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

(2) Yurt içi tanıtım/eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en fazla 600.000 TL tutarında, işbirliği kuruluşları program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Ürün yerleştirme desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir. B i z d e ürün yerleştirme  i s t e d i k. O k u d u i s e n i z s i z e % 10 h e d i y e e d i y o r u z.

Sektörel alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti desteği

Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi desteği

(1) Sağlık ve/veya spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 6.000.000 TL tutarında desteklenir.

(2) HİSER projesi kapsamında bir takvim yılı içinde yıllık en fazla 5’er adet sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

(3) HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşının %75’i personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarında desteklenir.

(4) HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

Sanal fuar organizasyon desteği

Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 adet gerçekleştirilen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve faaliyet başına en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir.

Sağlık ve spor turizmi sektörlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması desteği
Bakanlık tarafından uygun görülen birliklerin;

  1. a) Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin giderleri,
  2. b) Sağlık ve spor turizmi sektörlerine yönelik pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri,
  3. c) Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvurularının incelenmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri, en fazla 5 yıl boyunca %100 oranında ve yıllık en fazla 9.600.000 TL tutarında desteklenir.

Yarışma ve etkinlik desteği

İşbirliği kuruluşlarının sağlık ve spor hizmetleri sektörlerine yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma ve etkinliğe ilişkin giderler %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Murat IŞIK

İhracatı Geliştirme Merkezi

Teşvikler, ülke ekonomilerindeki en önemli uygulama araçlarından biri olup, tüm ekonomiye dahil olan kurum ve kuruluşları belirli bir davranışa yönlendirmeyi amaçlayan sistemdir. Bu şekilde, teşvikler ile toplam yatırım hacmi arttırılarak, üretim ve istihdam artışı ile birlikte, sektörel gelişimin sağlanması ve devamında ise geri kalmış bölgelerin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu uygulama, dünyada hemen hemen tüm ülkelerde, aynı temel prensipler çerçevesinde uygulanmaktadır.

Bugüne kadar ülkemizdeki uygulamada, Ticaret Bakanlığı tarafında, özellikle ihracatın geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik verilen destek ödemeleri, Amerikan Doları cinsinden değerlendirmeye alınıp, uygulanmaktaydı.

Resmi Gazete’de açıklanan 5448 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi‘nde yapılan düzenlemeler ile birlikte, değişikliğe gidilip, teşvik desteklerinin 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren, Türk Lirası  para cinsinden ödenmesi de karara bağlanmış oldu. Böylelikle, yeni dönemde ihracatçı firmaların teşvik ödemeleri, TL cinsinden yapılmaya başlanacak.