İLETİŞİME GEÇİN

Turquality – e-Turquality Danışmanlığı

ÖNCELİKLİ UYARI: Turquality bir süreçten çok varlığınızın şirketinizin, sisteminizin kurumsallaşıp kurumsallaşmadığını denetleyen bir sistemdir. Bu sistemden kaynaklı olarak sizin yetkinliğiniz, finansal, marka, ihracat iş planı, insan kaynakları, üretim yada hizmet sürecinizin kurumsallaşıp kurumsallaşmadığına bakar. Bu nedenle sıkı bir öz eleştiri, oto kontrol ve eleştiri kültürü gerektirir.

Bu sürece başlamadan önce aynaya bakmak ve gerçekle yüzleşip iyi bir yenilenme ve eksiklikleri ortadan kaldırma sürecidir. Sizin şirketinizin artık kurumsal ve kendi dinamikleri olan bir yapı olduğunu görmek ister. Amaç marka olmak olduğu kadar kurumsallaşmış şirket kültürü yaratmaktır. Bunun hazırlık ve eksik giderme süreci yaşanmadan başvurmamak gerekir.

Turquality programına kabul edilmeniz için şirketinizce gerekli olacak tüm evraklar tarafımızca hazırlanır ve başvuru süreleri içerisinde ilgili yerlere iletilir.

Şirketinizin, kurumsal yönetim, marka performansı, pazarlama performansı, bilgi işlem teknolojileri gibi TURQUALITY markası olabilmek için gerekli performans kriterleri incelenir, gerekli iyileştirilmelerin yapılabilmesi için öneri ve destek sunulur.

Turquality otomasyon sistemi kullanımı ile ilgili şirketinizin bir personeline eğitim verilir.

Danışmanlık şirketi tarafından randevu tarihi belirlenmesinden, Turquality kapsamına alındıktan sonra teşviklerin alınmasına kadar her aşamada şirketinize danışmanlık hizmeti sağlanır.

Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma projesi olan Turquality, Yararlanılınca, kapsama alınınca ülke ve millet için çok değerli katma değeri yüksek ihracat manasına gelmektedir. Turquality Danışmanlığı, birinci evrede Turquality hazırlık programı ihtiva etmeli, ikinci aşamada etkin kullanım ve destekleri markalaşma için yönetmek olmalıdır. Turquality Danışmanlığının 3. aşaması ise İş geliştirme ve markalaşma yol haritalarının kaisen ve yalın iş planı haline getirilerek mükemmelleştirilmesidir.

Turquality Danışmanlığı 3 Paket Olarak Verilmektedir.

1.Paket Hazırlık Ve Dershane Aşaması 220.000 TL Yıllık (50.000 peşin ve aylık 10,000TL) Ve Turqualtiy Alındığında 100.000 Prim

2 Paket Turquality Kazanıldıktan Sonra Teşvik Danışmanlığı 120.000 TL Yıllık %5 Teşviklerden Komisyon Şeklindedir.

3.Paket Turquality İhracat – Teşvik – Ticari İstihbarat Danışmanlığı

240.000 TL+KDV +%5 komisyondur.

Turquality Danışmanlığı

Dünyanın ilk ve tek devlet destekli TURQUALITY marka projesi devlet destekleri konseptinin tepe noktasıdır. Bu alanda destek kapsamında olan firma ve markalar hızla çoğalmaktadır. Sizde bu konuda adaylardan biri olabilirsiniz. Sürecin yönetimi nu sistemde çok önemlidir. Bu süreci yönetmek konusunda bizimle birlikte çalışabilirsiniz.

TURQUALITY Danışmanlık Hizmetlerimiz ve İşlemleri

İhracat Teşvikleri arasında yer alan en üst teşvik, tartışmasız TURQUALITY teşviğidir. TURQUALITY desteği, Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilmektedir.

TURQUALITY Nedir?

Turquality, dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programıdır. Turquality’nin hedefi, Türkiye’den 10 yılda 10 dünya markası çıkarmaktır. Turquality kapsamına alınan bir şirket, nakdi ve danışmanlık hizmet teşvikleri alarak, bir dünya markası olmayı hedefler.

Turquality Teşviği kapsamında, 2 çeşit teşvik türü mevcuttur.

Marka Teşvik Programı (destek üst limitleri ve sınırları mevcuttur, Turquality programına hazırlık mahiyetindedir)

TURQUALITY Teşvik Programı teşvik liginin Dünya Ligidir.

Turquality Kapsamında Ne Tür Teşvikler Vardır?

Üst limit olmaksızın, Turquality, kapsama giren şirketlere, yurt dışı ofis mağaza depo showroom kira, fuar katılım, reklam ve tanıtım, danışmanlık, ERP yazılım satın alma gibi teşvikler verilir. Şirketlerin harcamaları %50 oranında devlet tarafından desteklenir. Turquality Danışmanlığı uzmanlığını doğru değerlendirmek gerekir.

Ayrıca, Turquality kapsamına alınan şirketlere, ürünlerinin üzerinde TURQUALITY logosu kullanma izni verilir.

Turquality Başvurusu Nasıl Yapılır?

 1. Turquality ön değerlendirme testi uygulanır.
 2. Test sonucunda 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alındığında başvuru yapılabilir.
 3. Test sonuç sayfası ve başvuru dökümanları hazırlanarak Turquality otomasyon sistemine yüklenir.
 4. Evraklar ayrıca Turquality Sekreteryasına gönderilir.
 5. Başvuru ücreti yatırılır.
 6. Şirket incelemesi için tarih alınır.
E-hizmetler artık Turquality kapsamında,

5447 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile hayata geçen TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E TURQUALITY ( BİLİŞİMİN YILDIZLARI) PROGRAMI ‘nda ,

Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan;

 • Yazılım,
 • Gömülü yazılım,
 • Dijital oyun,
 • E-spor,
 • Finansal yazılım ve teknolojiler,
 • Blok zincir yazılım ve teknolojiler,
 • Yapay zekâ,
 • Büyük veri,
 • Siber güvenlik,
 • Akıllı şehir,
 • Yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri,
 • Telekomünikasyon,
 • 5G,
 • Bulut ve iletişim hizmetleri,
 • Veri merkezi,
 • Bilişim hizmetleri,
 • Sistem bakım ve destek hizmetleri,
 • Dijital aracılık ve hizmet platformları ve
 • İlişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarına sunulan destekleri kapsar, şeklinde tanımlanmaktadır.

Söz konusu karar kapsamında, yukarıda maddeler halinde belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler için, üst limit olmaksızın;

 • Yurt dışı ofis
 • Mağaza
 • Depo
 • Showroom kira,
 • Fuar katılım,
 • Reklam ve tanıtım,
 • Danışmanlık,
 • ERP yazılım satın alma gibi teşvikler verilmektedir.
 • Şirketlerin harcamaları %50 oranında devlet tarafından, 5 yıl boyunca desteklenir.

Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma projesi olan Turquality kapsamına alınan şirketlere, ürünlerinin üzerinde TURQUALITY logosu kullanma izni verilmektedir. Bu şekilde, marka yaratmanın yanı sıra, kurumsal şirket kültürü kazandırmak da hedeflenmektedir.

İgeme ekibi olarak, teşviklerin en üst yerinde olarak gördüğümüz Turquality ile ilgili eğitimlere, hız kesmeden devam ediyoruz.

e- Turquality Danışmanlığı 3 Paket Olarak Verilmektedir.

1.Paket Hazırlık Ve Dershane Aşaması 220.000 TL Yıllık (50.000 peşin ve aylık 10,000TL) Ve Turqualtiy Alındığında 100.000 Prim

2 Paket Turquality Kazanıldıktan Sonra Teşvik Danışmanlığı 120.000 TL Yıllık %5 Teşviklerden Komisyon Şeklindedir.

3.Paket Turquality İhracat – Teşvik – Ticari İstihbarat Danışmanlığı

240.000 TL+KDV +%5 komisyondur.