KEP adresinizi İGEME tecrübesi ile edinin...

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi İşletmelerin Hayatını Kurtarıyor.

Sadece bu yıl bu çalışmaları yapmadığımız için zararımız 100 bin TL dolayında… Yasal tüm çalışmaları, bağlayıcı, görev tanımınız yada sözleşme konusu tüm işler için bir mailde KEE ten gönderin.. Rahat uyuyun…

Kayıtlı Elektronik Posta adresi alın, Hayatınızın en doğru yatırımını yapın.
Devlet artık yazışırken mail yolunu tercih ediyor. Bu amaçla bir çok sektör ve kurum zorunlu tutmaya başladı. Gazeteler, dergiler, eczaneler, doktorlar, şirketler derken asıl amaçtan uzaklaşmadan önceliği kep adresinin ne olduğuna bir bakalım.
Kayıtlı elektronik posta (KEP) (Registered e-Mail: REM, Certified e-Mail: CEM), kısaca yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP sistemi, yasal olarak geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, yetkili “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)” vasıtasıyla, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta; ayrıca gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal olarak geçerli olan kesin delilleri üretebilmeyi sağlamaktadır.
KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir. Kurum içi ve kurumlararası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör, kuruluşlar, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılması, belge gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, banka yatırım/kredi/kredi kartı hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri ve diğer her nevi sipariş gönderilmesi/alınması, dilekçe, başvurular, sözleşmeler, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanılabilmektedir. Kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlamaktadır.
Tasarımcısınız , Mimarsınız, web Mastersiniz, Danışmansınız, Proje Yöneticisisiniz, müşterileriniz için mail yolu ile bir sürü iş yapıp teslim ediyorsunuz. Fatura gönderiyor, ihtarname yada iş formları teslim ediyorsunuz. Ama kanıtınız yoktu. Şimdi var…
TÜRKKEP – İGEME ile KEP adresinizi alın ve tüm bu dertlerden kurtulun.
0212 236 00 24 – 0543 216 22 36