Firmanın fiyatları belirlemesinin ithalatçıya teslim şeklinin (FOB,CIF gibi) belirlenmesinden önce yapılması gerekmektedir. Bunun için kullanılacak en önemli araç ise fiyat yapısıdır. Fiyat yapısı, fabrika kapısından tüketici için oluşturulacak fiyata kadar tüm maliyet unsurlarının detaylı bir resmini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.

  • İhraç Fiyatının Yapısı İhracatçının:
  • – Aşama aşama nihai fiyatı inşa etmesinde,
  • – Tüm aşamalarda ihraç fiyatını rakiplerininki ile karşılaştırmasına,
  • – Bir ya da birkaç fiyat unsurunda maliyet tasarrufu yapılıp yapılmayacağını anlaması için fiyatları analiz
  • edebilmesine yardımcı olmaktadır.

İhraç Fiyat Yapısı
Ürünün fabrika maliyeti
Üreticinin karı
(a+b) = Fabrika Kapısında Teslim Fiyatı
Paketleme ve Markalama
Fabrikada Yükleme
Limanlara, demiryollarına veya havaalanına ulaşım
Liman/demiryolu/havaalanı kullanım masrafları ve bedelleri
Belge masrafları (konşimento vs.)
Menşe Şahadetnamesi
(a+h) = FOB Fiyat
Sigorta primi ve poliçe masrafı
Deniz ya da hava taşımacılığı masrafları
Liman/demiryolu/havaalanı kullanım masrafları
(a+k) = CIF Fiyat
Varış yerinde boşaltım masrafları
Gümrük vergileri ve diğer vergiler
Kliring (gümrükten çekme) masrafları
(a+n) = Varış Fiyatı
İthalatçının deposuna ulaşım
İthalatçının Kar Payı
Toptancının Kar Payı
Perakendecinin Kar Payı
(a+r) = Tüketici Fiyatı