Bu uygulama ilk başlarda belirli alanlarda kullanılırken şimdi özel kamu farketmeksizin birçok birimde kullanılıyor. Bildiğimiz gibi bu sistem kişinin ıslak imzasının elektronik ortamda atılmasını sağlamaktadır. E-imza insanlara hız, zaman ve güvenli bir ortam sağlamaktadır. Hem kurumsal hem de kamusal faydaları ve takip edilebilirliği beraberinde getiriyor. E- imza ticari iş ve işlemlerin geçerliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve inkâr edilemezliğini sağladı.

Ticaret Bakanlığının “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda otomasyon sistemlerine firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuruya gerek kalmayacak. Firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafazası ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca firma yetkililerine ait olacak.