Bütün ihracat işlemleri için geçerleri olabilecek standart ve kapsamlı bir sözleşme formu oluşturmak zordur. Buna rağmen bütün ticari sözleşmelerin içermesi gereken, ticari sözleşmenin içermesi gereken, ticari sözleşmenin temek unsurlarını oluşturan, asgari koşullar şunlardır:

Tarafların isim ve adresleri: Sözleşmenin tarafları sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
Ürün, standartlar ve özellikler: İhracat sözleşmesi ürünün adını, varsa teknik isimlerini, ürünün boyutlarını, uygulanması gereken ulusal ve uluslararası standartları, alıcının talep ettiği özel koşulları, numunelere ilişkin düzenlemeleri içermelidir.

Miktar: Malın miktarı, rakam ve yazıyla ve geçerli birim ölçüsü ile açıkça belirtilmelidir.
Gözetim: Bazı ürünlerin nakliye öncesinde belirli gözetim şirketleri tarafından denetlenmesi söz konusu ise de alıcı kendi tercih ettiği gözetim şirketini ve koşullarını belirtebilir. Bu nedenle taraflar incelemenin nasıl yapılacağını, hangi hususları içermesi gerektiğini ve hangi kurum tarafından gerçekleştirileceğini açıkça belirtmelidir.

Sözleşmenin toplam değeri: Sözleşmenin toplam değeri yazıyla ve rakamla, para birimi belirtilerek yer almalıdır.
Teslim şartları: Teslim şekilleri (Incoterms 2000’den birisi) sözleşmede belirtilmelidir.
Vergi, Resim ve Harçları: Satıcı tarafından sunulan fiyat, ihracat vergilerini, gümrük vergilerini ve diğer ücretleri içerebilir. Her koşulda bu tür vergi, resim ve harçların kim tarafından üstlenildiği sözleşmede açıkça belirtilmelidir.

Teslimat dönemi: Malın gönderildiği ve teslim alınacağı yer sözleşmede açık olarak belirtilmelidir. Ayrıca, teslim döneminin sözleşme tarihinden itibaren mi, satıcının peşinat olarak verilen parayı alış tarihinden mi yoksa satıcının ithalat lisansının çıktığı bildirim aldığı tarihten itibaren mi başlayacağı belirtilmelidir.

Nakliye: Sözleşme, tarafların nakliye yöntemlerinden hangisi üzerinde anlaştıklarını açıkça belirtmelidir.
Paketleme etiketleme, işaretleme: Paketleme, etiketleme, işaretleme koşulları sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
Ödeme Koşulları (Miktar, Biçim ve Para Birimi): ;Değişik ödeme koşulları belirlenirken fiyatların cari kur üzerinden mi, yoksa başka bir ülkenin döviz kuru üzerinden mi hesaplanacağı, döviz kurundaki dalgalanmaların nasıl hesaba katılacağı açıkça belirtilmelidir.

Iskonto ve Komisyonlar: Iskonto ve komisyon miktarını ve bunların kimin tarafından ödeneceği sözleşmede belirtilmelidir. Gerekirse, komisyon hesabının nasıl ve hangi oran üzerinden yapılacağı da belirtilmelidir. Iskonto ve komisyon oranları ihracatçı ve ithalatçı tarafından üzerinde anlaşmaya varılan ihracat dahil edilebilir veya edilmeyebilir.

Lisans ve İzinler: İthalatçının ithalat lisansı alması güç olabilir. Bu nedenle sözleşmenin tarafları, ihracat işleminin herhangi bir ihracat ve ithalat lisansının alınmasını gerektirip gerektirmediğini; lisansların alınmasından kaynaklanan masrafların kim tarafından karşılanacağı açıklığa kavuşturulmalıdır.
Sigorta: Sözleşme nakliye sırasında meydana gelecek kayıp ve hasarlara karşı yapılan sigortayı içermelidir. Sigorta riski ve oranlarının kapsamları da belirtilmelidir.
Gerekli Belgeler: Uluslararası ticarette kullanılan belgeler 4 ana gruba ayrılabilir.

  • – İhracat ve ardından gelen ithalat işlemleri için gereken belgeler.
  • – Malın ithalatçı tarafından teslim alınması için gereken belgeler
  • – Ödeme ile ilgili belgeler
  • – Malın cinsine ve satış koşullarına bağlı olarak gerekebilecek özel belgeler
  •  (Örneğin; bazı mühendislik ürünleri

için montaj, tamir ve bakım ile ilgili belgeler gerekebilir.)
Genel İhracat belgeleri arasında döviz alım belgesi (Bill of Exchange), ticari fatura ve diğer faturalar, konşimento ya da havayolu konşimentosu, sigorta poliçesi ve akreditif yer almaktadır.
Ürün Garantisi: Garantinin geçerli olduğu süre belirtilmelidir.

Mücbir Sebepler (Fors Majör): Taraflar, sözleşme şartlarının yerine getirilmediği hangi koşullar altında sorumluluk taşımayacaklarına dair hükümleri sözleşme metninde belirtmelidir. Bu hükümlere mücbir sebep (Fors Majör) denilmektedir ve bunlar her iki taraf için de sözleşmenin geçerli olduğu dönem boyunca ortaya çıkabilecek olumsuz şartlar karşısında sorumluluktan kurtulabilme koşullarını belirlemektedir.
Teslimde Gecikme: Sözleşme fors majör dışındaki nedenlerle teslimatın gecikmesinden kaynaklanacak sorumluluktan kurtulabilme koşullarını belirlemektedir.
Hukuksal Çareler: Taraflardan birinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda diğer tarafın haklarının yerine getirilmesi için kullanılabileceği kanuni yolların sözleşmeye konulmasında fayda vardır. Bu kurallar, sözleşmeye uygulanacak ülke hukukunun hükümlerini yansıtmalıdır.

Uygulanacak Hukuk: Sözleşmenin hangi ülke hukukuna göre idare edileceği sözleşmede belirtilmelidir.
Hakemlik (Tahkim): Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların mahkemeye gitmek yerine hızlı ve dostane bir şekilde çözümlenebilmesi tercih edildiği takdirde sözleşmenin mutlaka bir hakemlik maddesi içermesi gerekmektedir. Sözleşmeye böyle bir madde konmamış olmakla beraber hakeme başvurmak tercih edildiği takdirde ayrıca yazılı bir tahkim sözleşmesi yapılarak hakeme başvurulması sağlanabilir.
Tarafların İmzası: Sözleşmenin imzası iki tarafın da sözleşmenin terim ve koşulları üzerinde anlaştıklarını ifade etmektedir.