İhracat yapmak, firma olarak ihracatımızı artırmak, ülke olarak Dünya Ticareti’ndeki payımızı genişletmek, ürünlerimizin katma değerini artırmak, birim/kg fiyatını yükseltmek, rekabet avantajı yakalamak ve bunu koruyabilmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Araştırmalarımızda, konferanslarda, fuarlarda, belirlenen hedeflerin yazılı olduğu dosyalarda hep kaşımıza çıkan bir olgu var; İnovasyon.

İhracatın baş aktörü, bizim dünya pazarlarındaki silahımız, ürünlerimiz. Her şey onların üzerine kuruluyor, planlanıyor, çalışılıyor. Amaç en iyi ürüne ya da ürünün en iyi haline ulaşmak ve bunu üretimimizi gerçekleştirdiğimiz firmamızda baştan sona en iyi şekilde yapmak ve ihracatı başarıyla gerçekleştirmek.

İnovasyon hakkında;

  • Para kazandıran yaratıcılık,
  • Buluşları, ticari değeri olan ürünlere dönüştürme,
  • Teknolojinin ekonomik yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi,
  • Yaratıcılıktan beslenen kazanç sağlama ve problem çözme potansiyeli…

gibi çeşitli tanımlamalar var.
Ancak önemli olan bu kavramın Araştırma-Geliştirme (AR-GE) yani sadece ‘’üründe inovasyon’’ olarak değil, başından sonuna üretim-satış hikayesinin çeşitli aşamalarında dikkate alınması ve uygulanmasıdır. Yani, inovasyon’un da çeşitleri vardır ki, şöyle;

Bir ürünün alınıp üst seviyelere çıkarılması, işletmelerin yeni ürün geliştirmesi ya da mevcut üründe daha iyi, daha kaliteli, üstün özellikler eklemek için değişiklikler yapılması, ürünlerin farklı bir yönünün bulunması ya da dünyada ürün inovasyonu yapan firmaların model alınması olarak ifade edilen Ürün İnovasyonu’na örnek olarak Yazıcı üreten bir firma tarafından mürekkep tüketimini azaltmak için yeni bir yazı tipi geliştirilmesi verilebilir. Bu yazı tipinde harflerin/karakterlerin içinde okumayı etkilemeyecek kadar küçük boşluklar bulunuyor. Dokümanlar basıldığında %25 mürekkep tasarrufu sağlanıyor.

Mevcut ürünlerin daha verimli üretim ve dağıtım yöntemleriyle piyasaya sunulması, üretim aşamalarında ve dağıtım kanallarında yenilik ya da değişiklik yapılmasını ifade eden ise Süreç İnovasyonu’dur. CNC tezgahlarının kullanılmaya başlanması, bir otomotiv firması tarafından üretim bandının geliştirilmesi bu türe örnektir.

İşletmelerin çalışma ve iş yapış yöntemlerini geliştirmesi, farklılaştırması veya yenilemesi de Organizasyon İnovasyonu’dur. Şirket içi bilgi paylaşımı sağlanması, yeni uygulamalar geliştirilmesi, şirket içi eğitimlerin herkese açık hale gelmesi, çalışanlar arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması gibi iyileştirmeler bu türün örnekleridirler.

Bir diğer sınıflandırma, İş Modeli İnovasyonu’dur. Şirketlerin işlerini nasıl yaptıklarının hikayesi, kime, neyi nasıl sunduklarının ve nasıl para kazandıklarının fotoğrafı, daha açık bir ifadeyle işletme yöneticilerinin, müşterilerin ne istediklerine, nasıl istediklerine ve işletmenin bunları en iyi şekilde nasıl karşılayarak kazanç sağlayacaklarına ait varsayımları kapsar.

Ürünlerin pazarlarda konumlandırma, fiyatlandırma çalışmaları, ürünlerin tasarımı, ambalajlarının değiştirilmesi, firma ambleminin, logosunun değiştirilmesi, farklı reklam tekniklerinin firmalar tarafından ilk kez kullanılması Pazarlama İnovasyonu başlığı altında incelenir.

Bunlara ilave olarak; sıfırdan pazar yaratan düzen bozucu inovasyonlar, mevcut teknolojilerin farklı pazarlarda kullanıldığı uygulama inovasyonları, hiç yapılmayanın yapılıp, hiç bulunmayanın bulunduğu deneyim inovasyonları, piyasalarda meydana gelen sert gelişmelerin değerlendirildiği yapısal inovasyonlar gibi çeşitlendirmeler de mevcuttur.

Dolayısıyla, ihracat yapmak, bunun için de firmamıza, ürünümüze güvenerek yola çıkmak istiyorsak, ismi ne olursa olsun, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, sürekli kendimizi, ürünlerimizi, çalışma şeklimizi vs. iyileştirmeli, geliştirmeli ve teknolojinin geldiği noktaya mümkün olduğunca yakın durmalıyız.