Şahıs (adi), limited, anonim şirket. Şirketiniz ne ölçekte olursa olsun, ürünlerinizin yurt dışına çıkabilmesi için yapmanız gereken ilk işlem, şirket kuruluşudur. Ticaret odası kayıtlarında istenen evraklar, farklılık gösterse de, NACE kodu, marka tescili, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) ilk aşamada uygulanan ortak prosedürdür. Oda kayıt ücreti makbuzu, imza sirküleri ve vekalet ile kuruluş yapılacaksa vekaletname, temel evraklar arasında yer alır. İkinci aşama, ihracatçı birliği kaydıdır. Türkiye’de bölgesel ya da sektörel faaliyet alanlarına göre çalışan ihracatçı birliklerine kayıt ile, ihracat yapmak için hukuki şartlar yerine getirilmiş olur.

Şirketinizin ismi gibi, ürününüze vereceğiniz ismin de benzersiz ve ayırt edici olmasına dikkat edilmelidir. Kendine özgü, işaret, sembol ya da kelimeden yaratılan marka, zamanla, işletmenin güvenilirliği ve kalitesi ile müşterinin aklında yer eder. Bu nedenle de, Türk Hukuk Sistemi’nde, kanun hükmünde kararname ile korunur. KHK, beşinci maddede, marka; “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir” şeklinde tanımlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı, özel bütçeli, bağımsız yasal bir kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumu’na marka patent şirketleri aracılığıyla Türkiye’de yerleşik ticari faaliyet sahipleri, ürün ya da ambalajları için marka tescili yaptırabilir. Türkiye’deki markanız ile ihraç pazarınızdaki markanın aynı olması şartıyla, yurt dışında da marka tescili yapılır. Madrid Protokolü kapsamında, protokole taraf olan ülkelerde, tek seferde başvuru yaparak, markanın korunması sağlanır. Resmi prosedürler tamamlandıktan sonra, ürünleriniz yurt dışına çıkmaya hazır hale gelir.

                        Yazar: İpek KOZA