Eğer ihracat yapmanın yollarını arıyorsanız, kendinize büyük bir ihtimalle “Bu kadar çaba harcamaya değer mi?” sorusunu da soruyorsunuz demektir.

İhracat, işinizi büyütmenin en iyi yollarından biri olabilir:

 • Karlılığınızı artırırsınız. (ihracat yapan şirketler, diğer firmalardan% 17 daha fazla karlıdır).
 • Mevsimsel farklılıklara rağmen iş döngülerinizi düzenli hale getirirsiniz.
 • Yeteneklerinize yönetimsel ve kültürel uzmanlık deneyimleri eklersiniz.
 • Üretim kapasitenizi tümüyle kullanırsınız. 
 • İç pazarınızı elinizde tutmaya devam edersiniz.
 • Tüm pazarlardaki rekabet gücünüzü artırırsınız.
 • Ürün ve markalarınızı lisanslama yolu ile, fikri mülkiyet değerinizi artırırsınız.
 • Başka bir sektöre yatırım yapmak ihtiyacı oluştuğunda işletmenizin değerini artırırsınız.

Başka bir deyişle İhracat stratejiktir.

Ticaret hacminin katlanarak artması ve ticaretin önündeki engellerin kalkması ile birlikte bir şirketin iç pazardaki rekabeti, özellikle yabancı rakipler nedeni ile zorlaşıyor. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz için diğer pazarlara açılırken aynı anda da kendi arka bahçemizde de rekabet etmemiz gerekiyor:

 • Dünyadaki tüketicilerin yüzde doksanından fazlasının kendi ülkemizin dışında yaşadığı, ülke sınırları dışında da görmezlikten gelinemeyecek çok sayıda potansiyel müşteri olduğunun farkına varmalıyız.
 • Dış rekabet yurtiçinde de artıyor. Gerçek bir küresel rakip olabilmek için, şirketler yurtdışındaki pazarlara da açılmayı düşünmelidirler.
 • İhracat, işletmelerin rakipleri ile daha başarılı bir şekilde rekabet etmeyi öğrenmelerine de yardımcı olur.

PwC’nin, “The World in 2050” raporuna göre, mal ve hizmet ticareti 2050 yılına kadar üç kat artacak. Bugün 2017’de 74 trilyon dolar olarak tespit edilen küresel ekonomi de % 130 artarak muhtemelen 170 trilyon dolara çıkacak. Bununla birlikte “Orta sınıf” olarak kabul edilen ve uluslararası seyahat, daha iyi eğitim ve kaliteli ürün tüketimi peşinde olan insanların sayısı da, üç kat artarak 1,2 milyara çıkacak. İşte bu noktada sizin ürününüz veya hizmetiniz öngörülen bu pazardaki ürün ve hizmetlerin arasında yerini alabilir.

Gelişmekte olan ekonomilerdeki varlıklı tüketiciler tarafından beslenen küresel ticarette öngörülen bu önemli büyüme ortamında, soru bu havuzdan nasıl pay alacağımızı düşünmek olmalıdır?

Raporda, Küresel ticaret büyüdükçe, şirketlerin iç piyasadaki satışlara kıyasla elde edilen gelirde ihracat satışları ile bir fark yarattığından söz edilmektedir. ABD’li ihracatçılar üzerinde yapılan bir araştırmada, orta ölçekli şirketler yıllık kazançlarının yüzde 44’ünü ihracata dönüştürürken anketteki küçük şirketlerin yüzde 60’ının ancak yüzde 20’sini ihracata dönüştürebildiği görülmüştür.

“Her şey iyi, güzel, hoşta acaba benim, başka bir ülkedeki bir insanın ihtiyaç duyduğu ve satın alacağı bir şeyim var mı?” Diyerek makul bir soru sorabilirsiniz. Buna cevap olarak aşağıdaki ürün ve hizmetlerin ihracat satışlarını yaparak işlerinizi büyütebilirsiniz.

Madencilik sektöründe; Krom, Bor, Civa, Manganez, Bakır,

Tarım ve hayvancılık sektöründe;Pamuk, Tütün, Sanayi bitkileri, Ceviz, İncir, Üzüm, Zeytin, Turunçgiller, Buğday, Arpa, Sebze ve meyve, Canlı hayvan, Hayvansal ürünler, Su ürünleri.

İmalat sanayi sektöründe; Dokuma ve tekstil ürünleri, Bitkisel ve hayvansal yağlar, Unlu mamuller, Plastik maddeler, Orman ürünleri, Kimyasal maddeler, Demir – çelik ürünleri, Madeni eşyalar, Ev eşyaları, Şeker, Lastik, Çimento.

Teknoloji Sektöründe;Savunma sanayi ürünleri, mobil cihaz ve kurumsal kaynak yönetim yazılımları,

Ve daha bir sürü ilginç ve kullanışlı ürün ve hizmetleri sayabiliriz.

Satılan ürünlerin bazıları benzersiz olabilir, ancak pazardaki ürünlerin çoğu diğerleri ile aynıdır, siparişi kapmak, üst düzey müşteri hizmetleri veya pazarlama gibi diğer faktörlere dayanmamaktadır. Önemli olan işletmenin ve onun çalışanlarının küresel ölçekte genişleme tutkusudur. İstenirse Mikro ölçekte bir işletme bile 60 farklı ülkeye satış yapabilir.

Hiçbir şey üretmeyen şirketler bile dış ticaret ile gelişiyor

Bu şirketler, toptan satış ve dağıtım hizmetleri sağlayarak para kazanıyorlar. Ve bunlardan yüzlerce var – ve hatta bunların çoğu çok küçük.

“Neden İhracat yapmalıyız?” Sorusunun bir başka yanıtı da, ihracatın bunu yapan bir şirkette herkesin bilgi ve becerilerine katkıda bulunmasıdır. Sınır ötesindeki bir piyasada iş yapmak çalışanlar üzerinde gelişime yol açan bir etkiye sahip olabilir. Yeni ilişkiler kurma, başka bir kültürle kişisel olarak yakınlaşma, başkalarının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını anlama ve yeni ticari zorluklarla başa çıkmada yaratıcı olmanın öğrenilmesi yalnızca kişisel bir kazanım niteliğinde değildir; aynı zamanda ürün ve hizmetlerde de gelişmelere yol açar ve rekabet ettikleri piyasada şirketleri daha güçlü yapar.

İhracat düşündüğümüzden daha kolaydır. İhracat, ufkumuzu dünya ekonomisinde olup bitenlere açmamıza ve bunu anlamamıza fayda sağlar. İşletmemiz için bu adımı atmalı, yeni ilişkiler geliştirmeli ve kapılarımızı dış dünyaya açmalıyız.