Fuar İçin Yayınlar Hazırlama

Katılımcı firmalar tarafından hazırlanabilecek basılı materyal genel olarak firma broşürü, ürün katalogları, ürün ve fiyat listeleridir. Yayınların fuarın düzenleyeceği ülkede kullanılan lisanda hazırlanması önemlidir.

Direkt Postalama


Tespit edilen hedef kitle için fuar açılmadan makul bir süre önceden bir davet yazısı hazırlanmalı ve mümkün olduğunca kişi ismine gönderilmelidir. Ekinde firma broşürü, ürün katalogları, fiyat listeleri vs. ücretsiz giriş biletleri yer almalıdır.
Fuar Kataloğuna Giriş
Giriş için son gün kaçırılmamalıdır.

Kişisel Temaslar

Fuar öncesinde ve sırasında telefonla veya bizzat ziyarete giderek olabilir.
Basınla İlişkiler
Basında yer almak özellikle direkt postalama listesinde olmayanlara da ulaşılabilmesi açısından önem taşır. Basın bülteni hazırlanmasındaki temel prensipler; kısa olması, bir sayfayı geçmemesi, genellemelerden kaçınılması, firmayı ve ürünleri tanıtan kısa fakat etkili bilgi verilmesi, fuarın adı, tarihi ve stant numarasının mutlaka belirtilmesidir. Basın bülteni fuardan altı-sekiz hafta önce tanıtıcı fotoğraf eşliğinde gönderilmelidir.

Reklam


Bireysel olarak katılımcılar için nispeten pahalı olmakla birlikle reklam ziyaretçi promosyonunu açısından önemli bir yöntemdir. Reklam fuar kataloğuna, ticaret ve ekonomi dergileri veya günlük gazetelere verilebilir.
Fuarın Elektronik Enformasyon Sistemine Giriş
Birçok fuarda elektronik bilgi sistemleri bulunmakta ve ziyaretçiler, katılımcı firmalar, stant numaraları, ürünler, hizmetler gibi bilgilere bunlar vasıtayla ulaşabilmektedirler. Bu hizmet genelde ücretsizdir.