Son 3 yılda ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan  ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu. Nasıl alacağız nasıl ilerleyeceğiz.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı”na göre:

Son 3 itibariyle (2014, 2015 ve 2016 ),ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı;

1 milyon ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1,

10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,

25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,

50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,

100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5

yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Pasaport almaya hak kazanan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığınca belirlenmektedir.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu haktan faydalanabilecek firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Hususi damgalı pasaport müracaatı, Ticaret Bakanlığı’nın Talep Formu aracılığıyla üyesi oldukları İhracatçı Birliğine yapılacaktır.

İhracatçı Birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzamayetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra, imzalanan talep formu, firma tarafından Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün onayına sunulacaktır.

Bölge Müdürlüğü onayını takiben ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu şahsen yapılacaktır.

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlü olacaktır.Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır.
Dilerseniz İgeme olarak sizin için bu süreci ve diğer devlet destekleri  konusunda bizi arayabilirsiniz…
İgeme İhracatı geliştirme Merkezi 0212 236 00 24

Talep Dilekçe Örneği

Yeşil Pasaport Başvuru Adımları

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download