İhracata destek amacıyla 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmaların yetkililerine verilecek yeşil pasaport uygulaması resmen başladı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, ihracatçılara, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılda üzeri hapis cezasına mahkum olmamaları, ya da affa uğramış olsa bile anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, kara para aklama gibi kararla belirlenen suçlardan mahkum olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Karar kapsamında, son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı;
• 1-10 milyon dolar arasında olan firmaların bir,
• 10-25 milyon dolar arasında olan firmaların iki,
• 25-50 milyon dolar arasında olan firmaların üç,
• 50-100 milyon dolar arasında olan firmaların dört,
• 100 milyon üzeri olan firmaların beş yetkilisine hususi pasaport verilebilecektir.

Bu tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak 15 gün içerisinde Ekonomi Bakanlığınca belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birliklerine bildirilecektir. Hususi damgalı pasaport başvurusu İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca ortak belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacaktır

Resmi Gazete : http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170323.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170323.htm