İşletmeler pazarın üstünde kalabilmek için elinden geleni yapmaya çalışırken hükümet onları motive etmek için alternatifleri araştırıyor. Hükümet, ihracatı teşvik etmek için küçük işletmelere çeşitli şekillerde yardım ediyor. Şu anda dışa aktarılabilecek ürünlerin satışlarını artırmaya yardımcı olurlar.

Buna, ihracatı teşvik veya ihracat geliştirme adı verilir ve genellikle bir Ticaret Destekleme Organizasyonu (TPO) tarafından yürütülür. Devletlerin dışında bir ihracatçıysanız ve ülkenizde bir programın mevcut olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, ülkenizdeki “ticaret teşvik kuruluşları” anahtar sözcükleriyle bir İnternet araması yapın ve hangi kaynakların geldiğini görün.

Birçok hükümet, belirli ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduğu için, ihracatın teşviki ve geliştirilmesini bir öncelik haline getirir.

Düzenli ve sürekli bir ihracat artışının sağlanabilmesi için ise yatırım ve üretimi özendirici önlemlere öncelik verilmesi gerekmektedir.

İhracatçıları özendirebilmek için ;

  1. Prim verilmesi ,
  2. Döviz tahsis edilmesi ,
  3. Çoklu kur uygulamaları,
  4. Vergi iadesi,
  5. Vergi muafiyeti, Vergi indirimi tanınması,
  6. Düşük faizli Kredi olanaklarından yararlandırılmak

İhracatı özendirme yoluyla dışa açılma, sürdürülebilir bir ekonomik gelişme sağlanabilmesinin tek unsuru olmasa da ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli etkiler sağlayabilmektedir.

İhracatın belirli ülke gruplarına bağımlılıktan kurtarılması, gerçekçi kur politikası uygulanması, ihracat finansman olanaklarının geliştirilmesi, bürokratik engellerin azaltılması da teşvik açısından büyük önem taşımaktadır.

YAZAR: BETÜL EYUBOĞLU