Osmanlı fuarların geçmişteki ilk yapı taşlarını dünyanın en eski ve gelişmiş çarşısı olan Kapalı çarşıyla birlikte atmıştır.

Osmanlının yapmış olduğu kapalı çarşı o dönemlerin en başarılı girişimleri arasında gösteriliyordu. Nitekim bu yapı sayesinde gelecek yüzyıllar boyunca dünya ticareti yeniden şekillenecekti. Çarşı kültürünün yayılması sayesinde tüccarlar kapı kapı dolaşmak zorunda kalmıyorlar ve ticareti tek bir alanda yürütebiliyorlardı.

Çarşı kültürü yüzyıllar boyunca gelişmiş ve günümüze kadar çok farklı alanlara ayrılmıştır. Bunlardan bazılarına ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri ve FUARLAR diyebiliriz. Bizim ele alacağımız nokta fuarlardır.

Fuarlar ihracatın gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Her ne kadar ihracat yapabilmenin tek yolu fuarlar olmasa da en etkin hali fuarlar diyebiliriz. Teknolojik faaliyetlerin artmasına rağmen yeterli olamaması insanların fiziksel iletişime geçerek güven oluşturmaları, ürünleri görebilmeleri ve algılayabilmeleri isteği fuarların önemini devam ettirmesine neden olmaktadır. Bireysel ziyaretlerin hem yorucu hem de maliyetli olması da fuarların önemini artıran başka bir etkendir. Fuara gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğu o sektörle veya o ülkeyle ilgili firmalar, bireylerdir. Bununla birlikte sektörün içindeki firmalar ve bireyler bir alanda buluşmuş olurlar. Bunu, teknolojinin de firmaların bireysel çabalarının da sağlaması zordur.

Fuarların öneminin farkında olan ülkeler firmalarına ve fuar organizatörlerine destekler sağlamaktadır. Nitekim ülkemizde özellikle firmaların yurtdışı fuarlarına katılmaları ve ihracatlarını artırarak ülkeye fayda sağlamaları amacıyla teşvikler sağlamaktadır. Ekonomi bakanlığının sağladığı destekler sayesinde Türkiye’deki ihracatçı firmalar maliyetlerini düşürerek fuarlara katılabilirler. Bu fuarlarla birlikte satışlarını artırabilir ve ülkeye döviz girişi sağlarlar. Bu ihracatlarla birlikte yeni istihdam kapıları da oluşacaktır.

Yazar: Cihad AYTEKİN