Büyük ticaret risklerinden biri uluslararası pazar hakkında bilgi eksikliği. Şüphesiz, ürününü pazarladığı satış bölgesi hakkında doğru bilgiye sahip olmayan bir ihracatçı, uluslararası ticarette başarısız olabilir. Dolayısıyla, bir ihracatçı, dış pazarı ile onun ihracat ürününün satışı hakkında iyice çalışmış olmalıdır.

Dış pazarınızdaki ihracat ürününüzün uyarlanabilirliği uluslararası pazarda hayati bir rol oynamaktadır. Demek ki, ürününüz yabancı piyasa koşullarının koşullarına uyum sağlayacak bir uyarlanabilirliğe sahip olamıyorsa, bu tür ürünlerin ihracatında başarısız olabilirsiniz.

Uluslararası ticari alanda ticari riskler altında bir durum daha belirtmek isterim. Diyelim ki yurtdışı alıcıya bir sevkiyat ihraç ettiniz. Ancak, çeşitli nedenlerden ötürü, siparişlerdeki değişiklikler oldu – ihracat siparişinde yapılan değişiklikler, iptal vb. Bu durumda, ihracatçı ihracata başlamadan önce beklenmeyen konuları ele alabilecek durumda olmalıdır.

Özetle, ticari risklerin çoğu öngörülebilir değildir. Uluslararası pazardaki değişiklikler tehlikeli ve öngörülmesi zor. Ürünün uluslararası pazarda uygunluğu ve kabul edilebilirliğinin ölçülmesi oldukça zordur. Talep ve arz koşullarındaki değişiklikler daha öngörülemez durumdadır. İyi bir iş adamı böyle düğüm çözer ve başarılı olur.

Ticari riskler, özellikle ilgili ülkedeki değişen ticaret koşullarına ilişkin tahmin teknikleri ve dikkatli bir gözetim ve aynı zamanda dünya ekonomisindeki değişimleri takip ederek minimize edilebilir. İhracatçıların herhangi bir olasılığa ve bilgeliğe karşı hazırlıklı olmaları, durumu erken tahmin ediyor olmaları ve elbette nihayetinde çabucak yanıt vermeleri gerekmektedir.

 

Yazar: Betül EYUBOĞLU