İhracatta Yeni Pazarlar; Kanada’nın Türkiye’den Aldığı Ürünler

İhracatta Yeni Pazarlar; Kanada’nın Türkiye’den Aldığı Ürünler

Her yıl ihracatımızın %11’i yeni pazarlara giriş ile elde edilmektedir.

İhracatın  %85’i mal satılan ülkeye daha fazla mal satma ile gerçekleşiyor. Çin’in 2004 yılında Dünya ticaretine katılımıyla ticarette sorunlar yaşanmaya başlandı, bunun çözümü için ülkeler arasında ikili anlaşmalara yoğunlaşıldı.

%82 Serbest ticaret anlaşması

%10 Gümrük Birliği

%8 Tercihli ticaret anlaşmaları

Pazar çeşitliliğini artırmak, ticaret önündeki engelleri kaldırmak için karşılıklı anlaşmalara başvurulur.

Ülke olarak bölge ve ticaretimizin artması için AB-Gümrük Birliği derinleşme çabası içindeyiz.

2000’li yıllarda bölgesel/sektörel bağımlılık sorunu yaşanmaya başlandı.

Tekstil / deri giyim sektörü %36 ‘lardan %20’lere düştü.

Makine sektörü %20’lerden %29’a yükseldi.

2000’li yıllarda AB ülkelerine ihracat %56’dan %44’e düştü.  Afrika ülkelerine zamanla ihracat artışı olmuştur.

2017 Ocak ayı itibariyle ihracatımızda ilk 5 ülke sıralaması;

Almanya: 1.122,241 bin ABD $

Irak: 683.789 bin ABD $

İngiltere: 676.155 bin ABD $

BAE: 655.177 bin ABD $

İtalya: 616.567 bin ABD $

Pazar çeşitlendirmesinde önemli artış görülmektedir.

Ancak ülkemizde Pazar bağımlılığı sorunu mevcuttur. Yani ihracatçı tek bir ülkeye odaklanır, pazar potansiyelini geliştirmek yerine risk almayarak o ülkeye ihracat yapar. %45 oranındaki bu bağımlılık yeni pazarlara keşfi engellemektedir.

%27 oranında ihracatçımız ise tek bir ürün ile pazara giriş yapmaktadır. Pazar çeşitlendirmesine başlamak; ihracattaki dalgalanmalardan korunmak oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda devlet yardımları şekillenmektedir.

UR-GE desteğini örnek verebiliriz. Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesine yönelik hazırlanan devlet yardım programı ile “Türkiye’de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliği ve ihracatı artmaktadır.  Bu kapsamda şirketler, işbirliği kuruluşlarının proje başvuruları sonucu desteklenir.”

Bir ülke nasıl birçok ülkeye satış yapar?

Bir malı satabilmek için o ülkenin pazar yapısını, beğenilerini ve ortamını, imkânlarını belirlemek çok önemli.

Unutmamak gerekir ki her mal her ülkeye satılmaz.

  • Birden fazla pazarı araştırmak lazım
  • Hangi ürün nerelere gider.

Kendi ülkenizdeki yetenekleri, mevcutları tespit etmek önemli gidilecek ülkeyi iyi analiz etmek çok önemli. Araştırma yapmak, pazarın özelliklerini iyi tespit etmek, o malın o müşteriye nasıl ulaştırılması gerektiği iyi araştırılıp yorumlanmalı, raporlanmalı.

Tüketici taleplerini iyi tespit etmek gerekir. Biraz sabır ve dikkatle çalışmak önemlidir.

Yalnızca komşu pazarlar için değil, potansiyel pazarlar için kendimizi gerektiği şekilde değiştirmek durumundayız.

İngilizce bilmenin yanı sıra, Arapça, Hintçe vs. dilleri konuşabilmek potansiyel firmalar için öncelik olmaktadır.

Dış ticaret ülkelerarası gerçekleşen her olaydan etkileniyor. Karşımıza çıkacak her farklı olaya uyum sağlamayı, kontrolü elden bırakmamayı, her soruna doğru çözümler bulmayı öğrenmek durumundayız.

Türkiye’nin Kanada’ya ihracatı:

Türkiye’nin Kanada’ya ihracatının yaklaşık %85 ‘i sanayi , %15’i tarım ürünlerinden oluşmakla birlikte,

Tarımda; fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, zeytinyağı ve kuru incir,  madencilik ve sanayi ürünleri ihracatına ise altın, oto ve oto yan sanayi, demir-çelik ürünleri, mermer, hazır giyim ve ev tekstili ürünler ön plana çıkmaktadır.

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) – 2016 yılı 94,6 milyon dolar

Yolcu, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzer – 2016 yılı 66,7 milyon dolar, Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları – 37,1 milyon dolar

Türkiye’nin Kanada’ya ihracatı geliştirilmelidir.  Ülke ile ilişkiler, Kanada’nın ithalat şartları göz önünde bulundurularak ticaret yapılmalıdır.

Kaynakça :

www.ekonomi.gov.tr

http://www.tuik.gov.tr