Etkili bir ABD düşünce kuruluşuna göre, Britanya ile Brexit’i takiben Avrupa Birliği arasındaki olası ticaret ilişkilerinin neredeyse tamamı Avrupa Birliği’nde kalmaktan daha az elverişli olacaktı.

Rand Corporation çalışması, en kötü seçeneğin “anlaşma yok” olacağını söyledi.
Bu, Birleşik Krallık ekonomisini 2029 yılına kadar% 4.9 daha yoksul bırakacaktı.
“Anlaşma yok” da AB ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratacak, ancak “göreceli olarak önemsiz” olacaktır.
Raporda, serbest piyasada kalmayı içeren “yumuşak bir Brexit” bile AB’de kalmak kadar ekonomik açıdan olumlu olmayacağını belirtti.

Rand , Amerika’da önemli bir rol oynuyor ve fonlarının yarısı ABD hükümetinden geliyor.
Avrupa’da, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonunun yanı sıra zihinsel sağlık gibi politika konularında Birleşik Krallık hükümetine tavsiyelerde bulundu.

Raporu Brexit’in, Avrupa’daki Amerikan çıkarları üzerinde “çoğunlukla olumsuz bir etkisi” olması muhtemel olduğunu iddia ediyor; İngiltere, güvenlik meselelerinde ABD’nin sağlam bir müttefiki ve serbest piyasaların destekçisi olduğu göz önüne alınmaktadır.

Raporda, “İngiltere dışında bir AB, ABD şirketlerine ve Amerikan ekonomisine zarar vermek için daha fazla engel oluşturmaya istekli olmayabilir” diyor.

Örnegin, AB savunma politikasinin gelismesinde, Birleşik Krallıkta amaç, AB önlemlerinin NATO’yu ve güçlü transatlantik ortaklığı zayıflatmamasını sağlamaktı. ”
İngiltere, AB’den ayrıldıktan sonra bu yaklaşım değişebilir.
www.bbc.com