Teklifler

İş Birliği Teklifleri

Teklif Kurumu :  Commissariat Régional au Développement Agricole de Siliana (Siliana Tarımsal Kalkınma Bölge Müdürlüğü)
Adres :  CRDA de Siliana Boulevard de l’Environnement 6100 Siliana
Telefon :  + 216 78 872 511
Faks :  + 216 78 871 009
E-Mail : crda.siliana@iresa.agrinet.tn
Web Sitesi: www.crda-siliana.agrinet.tn
İhale : Acquisition de matériel roulant/ Araç alımı